Топ-100
 • Polska Izba Mleka Polska Izba Mleka

  Polska Izba Mleka – największa w Polsce organizacja branży mleczarskiej działająca od 2008 r.; utworzona z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich ora...

 • Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

  Polska Fundacja Narodowa – założona w 2016 w Polsce fundacja utworzona przez 17 spółek Skarbu Państwa. Według słów premier Beaty Szydło fundacja "wykorzystuj...

 • Polska A i B Polska A i B

  Polska "A” i "B” – potoczne i umowne określenie regionów Polski o znaczących dysproporcjach w gospodarczym i społecznym poziomie rozwoju, w tym w sieci komun...

 • Plan Hausnera Plan Hausnera

  Plan Hausnera – to plan naprawy finansów publicznych Rzeczypospolitej autorstwa byłego wicepremiera oraz ministra gospodarki i pracy Jerzego Hausnera. Plan z...

 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej – polskie resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez ministra gospodarki; usta...

 • Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza

  Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza - izba gospodarcza na rzecz handlu między Holandią i Polską. Idea jej powołania zrodziła się w 1997, podczas oficjalnej ...

 • Narodowy fundusz inwestycyjny Narodowy fundusz inwestycyjny

  Narodowy fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny typu zamkniętego, w formie spółki akcyjnej założonej przez Skarb Państwa, działający na podstawie ustawy...

 • Krajowa Izba Gospodarcza Krajowa Izba Gospodarcza

  Krajowa Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, powstała na bazi...

 • Kongres 590 Kongres 590

  Kongres 590 – cykliczne, coroczne wydarzenie gospodarcze, skupiające przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz gości zagranicznych...

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - izba gospodarcza, powstała pierwotnie w zaborze austriackim w dniu 14 listopada 1850 roku, jako Izba Handlowa i Przemy...

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA

  Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA – działająca w latach 1990-1992, niefunkcjonująca obecnie organizacja samorządu gospodarczego, która miała za zadanie ro...

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael

  Izba Przemysłowo–Handlowa Polska–Izrael wspomaga promocję stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Izraelem.

 • Izba Coachingu Izba Coachingu

  Izba Coachingu – polska organizacja branżowa o deklarowanej niezależności, reprezentująca interesy środowiska coachingowego w Polsce. Pierwsza na świecie izb...

 • Innowacyjność polskiej gospodarki Innowacyjność polskiej gospodarki

  Innowacyjność gospodarki – zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowy...

 • Inflacja w Polsce Inflacja w Polsce

  Za utrzymanie inflacji w Polsce na optymalnym poziomie odpowiada Narodowy Bank Polski, zaś przepisy ustawy o NBP mówią, że "podstawowym celem działalności Na...

 • Gospodarcza Izba Polsko-Algierska Gospodarcza Izba Polsko-Algierska

  Gospodarcza Izba Polsko-Algierska – samorządowa organizacja mająca na celu rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy dwoma państwami.

 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza Francusko-Polska Izba Gospodarcza

  Francusko-Polska Izba Gospodarcza – francusko-polska organizacja samorządu gospodarczego z siedzibą w Warszawie.

 • Euro w Polsce Euro w Polsce

  Wprowadzenie euro w Polsce wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego przyjętego w referendum w 2003 roku. Polska posiada status państwa z derogacj...

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

  ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – polskie biuro informacji gospodarczej. Rozpoczęło działalność w 2003 r. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG,...

 • Dziura Bauca Dziura Bauca

  Dziura Bauca – określenie deficytu sektora finansów publicznych w Polsce, prognozowanego w budżecie państwa na rok 2001 przez Jarosława Bauca, który w okresi...

 • Dolina Lotnicza Dolina Lotnicza

  Dolina Lotnicza, pełna nazwa Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza” – stowarzyszenie przedsiębiorców przemysłu lotniczeg...

 • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

  Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, powstała w 1992 jako Brytyjska Izba Handlowa w Polsce. W 1998 połączyła się z założoną w 1995 podobną izbą w Londynie. W 1997...

 • Bezrobocie w Polsce Bezrobocie w Polsce

  W Polsce, według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdo...

 • Belgijska Izba Gospodarcza Belgijska Izba Gospodarcza

  Belgijska Izba Gospodarcza jest dobrowolną organizacją pozarządową, działającą jako związek pracodawców. Powstała w 1992 jako nieformalny klub, w którym belg...

 • Afrykańsko Polska Izba Handlowa "ProAfrica” Afrykańsko Polska Izba Handlowa "ProAfrica”

  Afrykańsko Polska Izba Handlowa "ProAfrica" – organizacja utworzona w 2014 przez poznańskich przedsiębiorców, pasjonatów Afryki, mająca na celu wspieranie i ...

 • Gospodarka Polski Gospodarka Polski

  Gospodarka Polski – jest gospodarką mieszaną. To ósma co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i największa wśród członków Unii Europejskiej z krajów b...

Gospodarka Polski

Gospodarka Polski – jest gospodarką mieszaną. To ósma co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i największa wśród członków Unii Europejskiej z krajów b...

Afrykańsko Polska Izba Handlowa "ProAfrica”

Afrykańsko Polska Izba Handlowa "ProAfrica" – organizacja utworzona w 2014 przez poznańskich przedsiębiorców, pasjonatów Afryki, mająca na celu wspieranie i ...

Belgijska Izba Gospodarcza

Belgijska Izba Gospodarcza jest dobrowolną organizacją pozarządową, działającą jako związek pracodawców. Powstała w 1992 jako nieformalny klub, w którym belg...

Bezrobocie w Polsce

W Polsce, według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdo...

Biuro informacji gospodarczej

Biuro informacji gospodarczej – instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca dane o nierzetelnych dłużnikach. Niektóre BIG-i gromadzą dane pozytywne...

Bossowie polskiej gospodarki

Bossowie polskiej gospodarki – badanie analizujące obecność w mediach społecznościowych nazwisk prezesów największych polskich firm z branży bankowej, energe...

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, powstała w 1992 jako Brytyjska Izba Handlowa w Polsce. W 1998 połączyła się z założoną w 1995 podobną izbą w Londynie. W 1997...

Chińsko – Polska Izba Gospodarcza

Chińsko–Polska Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego mająca za zadanie rozwój bilateralnych stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Chińsk...

Czempion narodowy

Czempion narodowy – podmiot gospodarczy z udziałem Skarbu Państwa o znaczącym potencjale własnym i istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Potencjał wła...

Dolina Lotnicza

Dolina Lotnicza, pełna nazwa Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza” – stowarzyszenie przedsiębiorców przemysłu lotniczeg...

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa, działalność nierejestrowana – działalność prowadzona przez osobę fizyczną i dająca niski dochód. Przepis jej dotyczący został wpro...

Dzień Informacji Pozytywnej

Dzień Informacji Pozytywnej – dzień zainicjowany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Dzień obchodzony jest cyklicznie 21 maja. Dzień Informacji Pozytyw...

Dziura Bauca

Dziura Bauca – określenie deficytu sektora finansów publicznych w Polsce, prognozowanego w budżecie państwa na rok 2001 przez Jarosława Bauca, który w okresi...

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – polskie biuro informacji gospodarczej. Rozpoczęło działalność w 2003 r. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG,...

Euro w Polsce

Wprowadzenie euro w Polsce wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego przyjętego w referendum w 2003 roku. Polska posiada status państwa z derogacj...

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Francusko-Polska Izba Gospodarcza – francusko-polska organizacja samorządu gospodarczego z siedzibą w Warszawie.

Fundusz prywatyzacyjny z zysków

Fundusz prywatyzacyjny z zysków przedsiębiorstwa państwowego – mechanizm prywatyzacyjny w gospodarce polskiej w początku lat 90. XX wieku, w epoce transforma...

Gospodarcza Izba Polsko-Algierska

Gospodarcza Izba Polsko-Algierska – samorządowa organizacja mająca na celu rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy dwoma państwami.

Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza

Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza – organizacja mająca na celu wspieranie stosunków dwustronnych między Indiami i Polską, powstała w 2001 w Bombaju z inicjaty...

Inflacja w Polsce

Za utrzymanie inflacji w Polsce na optymalnym poziomie odpowiada Narodowy Bank Polski, zaś przepisy ustawy o NBP mówią, że "podstawowym celem działalności Na...

Innowacyjność polskiej gospodarki

Innowacyjność gospodarki – zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowy...

Iracko-Polska Izba Handlowa

Iracko-Polska Izba Handlowa – organizacja samorządowa promująca rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami.

Irlandzko-Polska Izba Handlowa

Irlandzko-Polska Izba Handlowa jest niezależną organizacją non-profit, która promuje i wspiera irlandzko-polski handel i inwestycje. Powołana została w 2005 ...

Izba Coachingu

Izba Coachingu – polska organizacja branżowa o deklarowanej niezależności, reprezentująca interesy środowiska coachingowego w Polsce. Pierwsza na świecie izb...

Izba Gospodarcza Polmed

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych "POLMED" – polska organizacja w branży wyrobów medycznych. Założona w 2002 roku przez producentów i dystrybu...

Izba Gospodarcza Polska - Korea Południowa

Izba Gospodarcza Polska – Korea Południowa powstała w 2008 w celu promocji stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Koreą Południ...

Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej – organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Organizacj...

Izba Handlowa Polsko-Kolumbijska

Izba Handlowa Polsko-Kolumbijska w Warszawie, działająca w okresie międzywojennym bilateralna izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczy...

Izba Handlowa Polsko-Peruwiańska

Izba Handlowa Polsko-Peruwiańska, działająca w okresie międzywojennym bilateralna izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy ...

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael

Izba Przemysłowo–Handlowa Polska–Izrael wspomaga promocję stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Izraelem.

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA – działająca w latach 1990-1992, niefunkcjonująca obecnie organizacja samorządu gospodarczego, która miała za zadanie ro...

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - izba gospodarcza, powstała pierwotnie w zaborze austriackim w dniu 14 listopada 1850 roku, jako Izba Handlowa i Przemy...

Izba Wydawców Prasy

Izba Wydawców Prasy – ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność związaną w wydawaniem i kolportaż...

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami – organizacja skupiająca na zasadzie dobrowolności działające na polskim rynku towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Kongres 590

Kongres 590 – cykliczne, coroczne wydarzenie gospodarcze, skupiające przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz gości zagranicznych...

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, powstała na bazi...

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Izba jest zarejestrowana w S...

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa – organizacja zrzeszająca producentów win, miodów pitnych i importerów oraz innych przedsiębiorców związanych z rynk...

Kurdyjsko-Polska Izba Handlowa

Kurdyjsko-Polska Izba Handlowa – izba handlowa, wspierająca polsko-kurdyjskie stosunki gospodarcze oraz reprezentuje i chroni interesy polskich i kurdyjskich...

Lista 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost”

Lista 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost” – coroczny ranking stu polskich obywateli z największym zgromadzonym majątkiem sporządzany przez redakcję ...

Miód z serwatki

Miód z serwatki – polski produkt spożywczy, opracowany podczas okupacji hitlerowskiej. Twórcą technologii produkcji miodu z serwatki był dr Eugeniusz Pijanow...

Model MaMoR2

Model MaMoR2 stanowi obliczeniowy model równowagi ogólnej, który pozwala badać niektóre aspekty gospodarki w perspektywie regionalnej - na poziomie województ...

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez prezydenta RP. Nagrodą Prezydenta RP zostają uhonorowane najlep...

Narodowa Rada Rozwoju

Narodowa Rada Rozwoju – gremium doradcze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Rady jest pełnienie roli ekspercko-doradczej oraz praca nad rozwiązaniam...

Narodowy fundusz inwestycyjny

Narodowy fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny typu zamkniętego, w formie spółki akcyjnej założonej przez Skarb Państwa, działający na podstawie ustawy...

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza - izba gospodarcza na rzecz handlu między Holandią i Polską. Idea jej powołania zrodziła się w 1997, podczas oficjalnej ...

Norwesko-Polska Izba Handlowa

Norwesko-Polska Izba Handlowa – organizacja samorządu gospodarczego wspierająca norwesko-polskie stosunki gospodarcze oraz reprezentująca i chronioca interes...

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej – polskie resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez ministra gospodarki; usta...

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej – dokument o charakterze strategicznym, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej...

Plan Hausnera

Plan Hausnera – to plan naprawy finansów publicznych Rzeczypospolitej autorstwa byłego wicepremiera oraz ministra gospodarki i pracy Jerzego Hausnera. Plan z...

Podstawowe stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego – narzędzie polityki pieniężnej polskiego banku centralnego, służące do regulowania ilości pieniądza n...

Pola (program)

Pola – polska aplikacja dla urządzeń mobilnych podająca na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego danego produktu informacje o jego producencie. Pozwala na ...

Polska A i B

Polska "A” i "B” – potoczne i umowne określenie regionów Polski o znaczących dysproporcjach w gospodarczym i społecznym poziomie rozwoju, w tym w sieci komun...

Polska Fundacja Narodowa

Polska Fundacja Narodowa – założona w 2016 w Polsce fundacja utworzona przez 17 spółek Skarbu Państwa. Według słów premier Beaty Szydło fundacja "wykorzystuj...

Polska Grupa Supermarketów

Polska Grupa Supermarketów – jest organizacją niezależnych detalistów branży spożywczej skupiającą rodzimy kapitał. PGS skupia m.in. marki Top Market, Delica...

Polska Izba Druku

Polska Izba Druku - ogólnopolska organizacją samorządu gospodarczego zrzeszająca drukarzy - powstała 27 października 1992 roku. Reprezentuje interesy gospoda...

Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego

Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego – organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także ws...

Polska Izba Handlowa dla Bliskiego Wschodu

Polska Izba Handlowa dla Bliskiego Wschodu, działająca w okresie międzywojennym izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Po...

Polska Izba Handlowa w Australii

Polska Izba Handlowa w Australii – powstała w 1990 organizacja polonijna mająca za zadanie rozwój bilateralnych stosunków gospodarczych pomiędzy Australią i ...

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku i jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowani...

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej – organizacja zrzeszająca 110 firm działających w zakresie mediów elektronicznych, w tym operatorów szerokopasmowej ko...

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego, powołaną na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim, które odbyło się 17 czerwca 1996 ...

Polska Izba Książki

Polska Izba Książki – ogólnokrajowa organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca zarówno wydawców, jak i księgarnie, hurtownie książek, drukarnie, a takż...

Polska Izba Mleka

Polska Izba Mleka – największa w Polsce organizacja branży mleczarskiej działająca od 2008 r.; utworzona z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich ora...