Топ-100

Bateria ogniw

Bateria ogniw – zestaw dwóch lub więcej pojedynczych ogniw elektrycznych.
Mimo że określenie bateria oznacza zestaw składający się z kilku elementów, potocznie jest używane także w odniesieniu do pojedynczych ogniw.
Spotykane standardy konstrukcji baterii przedstawione są w tabeli. Podano oznaczenia ich typów – amerykańskie handlowe USA, Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej – International Electrotechnical Commission IEC oraz Amerykańskiego Instytutu Standaryzacji – American National Standards Institute ANSI, a także inne, spotykane także w Polsce.
Wyróżniono standardy najpopularniejsze w Polsce.

image

1. Oznaczenia IEC
brak – ogniwo cynkowo-grafitowe anoda: cynk; elektrolit: chlorek amonu lub chlorek cynku; katoda: tlenek manganuIV/grafit)
pierwsza litera – technologia wykonania
E – ogniwo litowo-tionylowe anoda: lit; elektrolit niewodny nieorganiczny; katoda: chlorek tionylu
F – oznaczenie nieujęte w normie ogniwo litowo-żelazowe
K – oznaczenie nieujęte w normie ogniwo niklowo-kadmowe ładowalne akumulator Ni-Cd; 1.2 V
H – oznaczenie nieujęte w normie ogniwo niklowo-metalowo-wodorkowe ładowalne akumulator NiMH; 1.2 V
B – ogniwo litowo-węglowe anoda: lit; elektrolit organiczny; katoda: monofluorek węgla; 3 V; ogniwa tego rodzaju używane są zamiennie z ogniwami litowo-manganowymi
dawniej: ogniwo rtęciowe anoda: cynk; elektrolit: wodorotlenek metalu alkalicznego; katoda: tlenek rtęciII) – stosowanie tego rodzaju ogniw zostało zabronione
C – ogniwo litowo-manganowe anoda: lit; elektrolit organiczny; katoda: tlenek manganuIV); 3 V
A – ogniwo cynkowo-powietrzne anoda: cynk; elektrolit: chlorek amonu lub cynku; katoda: tlen / węgiel
M –
L – ogniwo alkaliczno-braunsztynowe anoda: cynk; elektrolit: wodorotlenek metalu alkalicznego; katoda: tlenek manganuIV)
obecnie: ogniwo litowe ładowalne
S – ogniwo srebrowo-cynkowe anoda: cynk; elektrolit: wodorotlenek potasu; katoda: tlenek srebraI lub tlenek srebraII)
Z – ogniwo niklowo-manganowe Ni-Mn
P – ogniwo alkaliczno-powietrzne anoda: cynk; elektrolit: wodorotlenek metalu alkalicznego; katoda: tlen/węgiel; napięcie nominalne 1.4 V
S – ogniwo prostopadłościenne
F – ogniwo płytkowe
R – ogniwo cylindryczne
druga litera – kształt ogniwa
liczba – numer katalogowy.
W przypadku baterii pastylkowych rozpowszechnił się wymiarowy system oznaczania wielkości przy zachowaniu oznaczeń literowych IEC choć spotyka się opuszczanie litery R. I tak np. LR1130 oznacza baterię alkaliczno-braunsztynową cylindryczną o wysokości 3.0 mm dwie ostatnie cyfry i średnicy 11 mm według oznaczeń IEC – LR54, a SR621 baterię srebrową o wysokości 2.1 mm i średnicy 6 mm IEC – SR60.
Wśród akumulatorów spotyka się oznaczenia wymiarowe według schematu średnica/wysokość w mm: HR 11/45 KR 11/45 – akumulator NiMH Ni-Cd formatu R3, HR 15/51 KR 15/51 – akumulator NiMH Ni-Cd formatu R6.

2. Cechy różnych konstrukcji baterii
"prostop. prostok.” – oznacza prostopadłościan o podstawie prostokątnej, "prostop. kwadr.” – prostopadłościan o podstawie kwadratowej, a w konstrukcjach w postaci walca – "L” – długość, a "D” – średnicę
∗ Baterie 4.5 V, 6 V, 9 V, i 12 V budowane są jako zestawy ogniw 1.5 V połączonych szeregowo.
Standardy europejskie opisano w IEC 60086-1 Primary batteries – Part 1: General BS397 w Wielkiej Brytanii.
Standardy amerykańskie opisano w ANSI C18.1 American National Standard for Dry Cells and Batteries-Specifications.
Na podstawie wikipedii angielskiej.