Топ-100
 • Prawo korporacyjne Prawo korporacyjne

  Prawo korporacyjne jest to zbiór przepisów regulujących prawa, stosunki i postępowanie osób, organizacji i przedsiębiorstw. Odnosi się do praktyki prawnej do...

 • Prawo konkurencji Prawo konkurencji

  Prawo konkurencji – gałąź prawa, której podstawowym celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wo...

 • Podmiot gospodarczy Podmiot gospodarczy

  Podmiot gospodarczy – polski termin prawny oznaczający każdego aktywnego uczestnika procesów gospodarczych, niezależnie od formy organizacyjnej, którego decy...

 • Nieuczciwa konkurencja Nieuczciwa konkurencja

  Nieuczciwa konkurencja – dział prawa prywatnego mający na celu ochronę interesów przedsiębiorców oraz, w mniejszym stopniu, konsumentów, przed działaniami sp...

 • Defraudacja Defraudacja

  Defraudacja, malwersacja, sprzeniewierzenie – przestępstwo polegające na przywłaszczeniu powierzonych pieniędzy lub innych składników majątku. Sprzeniewierze...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze – zwyczajowe określenie dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne or...

Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze prywatne – gałąź prawa prywatnego, regulująca stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Normy tej gałęzi prawa opierają s...

Defraudacja

Defraudacja, malwersacja, sprzeniewierzenie – przestępstwo polegające na przywłaszczeniu powierzonych pieniędzy lub innych składników majątku. Sprzeniewierze...

Delikty zbiorowe

Delikt zbiorowy – czyn zabroniony, na skutek którego szkody doznaje grupa podmiotów. Delikt to pojęcie prawnicze, które oznacza czyn niedozwolony, przewinien...

Działalność gospodarcza w Hiszpanii

Działalność gospodarcza w Hiszpanii – podstawą jest rolnictwo oraz rybołówstwo, istotny jest również przemysł turystyczny. Działalność gospodarcza może być p...

Działalność regulowana

Działalność regulowana – jedna z form reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce, wprowadzona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Za dział...

Kwota importowa

Kwota importowa – przepisy rządowe ograniczające wysokość importu. Dzisiaj dzięki pracy Światowej Organizacji Handlu zabronione jest tworzenie nowych kwot im...

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja – dział prawa prywatnego mający na celu ochronę interesów przedsiębiorców oraz, w mniejszym stopniu, konsumentów, przed działaniami sp...

Osoba zagraniczna

Osoba zagraniczna – osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą zagraniczną, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną...

Podmiot gospodarczy

Podmiot gospodarczy – polski termin prawny oznaczający każdego aktywnego uczestnika procesów gospodarczych, niezależnie od formy organizacyjnej, którego decy...

Prawo konkurencji

Prawo konkurencji – gałąź prawa, której podstawowym celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wo...

Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne jest to zbiór przepisów regulujących prawa, stosunki i postępowanie osób, organizacji i przedsiębiorstw. Odnosi się do praktyki prawnej do...

Rynek właściwy

Rynek właściwy - pojęcie prawa konkurencji mające na celu zidentyfikowanie oraz określenie ograniczeń konkurencji między przedsiębiorstwami. Polega ono na zi...

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej – podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowanie...

Ustawa Wilczka

Ustawa Wilczka – potoczne określenie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej opracowanej według projektu ministra przemysłu Mieczysława ...

Ustawodawstwo antymonopolowe

Ustawodawstwo antymonopolowe – regulacje odnoszące się do firm prywatnych lub przedsiębiorstw polegające na ich kontroli lub ograniczeniu ich siły rynkowej. ...

Wspólnik

Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny – rozwiązanie wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fi...