Топ-100
 • Zakupy (niewolnicy) Zakupy (niewolnicy)

  Zakupy, zakupieńcy, łac. servi emptici – niewolnicy, rodzaj niewolnej czeladzi w okresie średniowiecza w Polsce, wywodzącej się najczęściej z wolnych chłopów...

 • Wolni Wolni

  Wolni – występujący w Prusach stan pośredni między szlachtą a chłopami. Powstał z osadników, którzy nie uzyskali uznania swoich praw szlacheckich, otrzymali ...

 • Sprawa czubarowska Sprawa czubarowska

  Sprawa czubarowska – proces sądowy przeciw oskarżonym o zgwałcenie studentki Lubow Bielakowej, który miał miejsce w 1926 roku i stał się początkiem odwrotu w...

 • Pisarz (starożytny Egipt) Pisarz (starożytny Egipt)

  Pisarz - przedstawiciel warstwy społecznej Starożytnego Egiptu, był osobą wykształconą, posiadającą umiejętność pisma. Zajmował uprzywilejowaną pozycję w egi...

 • Dworzanin Dworzanin

  Dworzanin – osoba należąca do świty wysoko postawionego arystokraty lub władcy otaczającego się dworem. Dworzanie korzystali najczęściej z wielu przywilejów ...

 • Dama dworu Dama dworu

  Dama dworu, także dworka lub dwórka, panna dworska – kobieta należąca do świty dworskiej żony lub córki władcy albo wysoko postawionej arystokratki. Powinna ...

 • Bumiputera Bumiputera

  Bumiputera, bumiputra - w Malezji prawne określenie rdzennych mieszkańców kraju oraz autochtonom prowincji Sarawak i Sabah, w odróżnieniu od licznej mniejszo...

 • Arystokracja Arystokracja

  Arystokracja – najwyższa warstwa społeczna, która wykształciła się w starożytnej Grecji, podczas najazdu Dorów w 1200 r. p.n.e. Mianem arystokracji określa s...

 • Historia społeczna Historia społeczna

  Historia społeczna – dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami społeczeństw oraz funkcjonujących w ich ramach klas i grup społecznych. Szczególnie...

Historia społeczna

Tittytainment

Tittytainment-to termin, który przyszedł z rozrywka i cycki. Oznacza to, w zasadzie, propaganda stworzona do obrony krajów kapitalistycznych i rządzących neoliberialnych polityki globalizacji. Społeczeństwo jest ogłupiane przyjemność nisko latające. Termin został ukuty przez Zbigniewa Brzezinskiego.

Historia społeczna

Historia społeczna – dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami społeczeństw oraz funkcjonujących w ich ramach klas i grup społecznych. Szczególnie...

Akt Zniesienia Niewolnictwa

Akt Zniesienia Niewolnictwa – ustawa brytyjskiego parlamentu z 28 sierpnia 1833 znosząca niewolnictwo w Imperium brytyjskim. Rezultatem uchwalenia tego aktu,...

Arystokracja

Arystokracja – najwyższa warstwa społeczna, która wykształciła się w starożytnej Grecji, podczas najazdu Dorów w 1200 r. p.n.e. Mianem arystokracji określa s...

Bumiputera

Bumiputera, bumiputra - w Malezji prawne określenie rdzennych mieszkańców kraju oraz autochtonom prowincji Sarawak i Sabah, w odróżnieniu od licznej mniejszo...

Dama dworu

Dama dworu, także dworka lub dwórka, panna dworska – kobieta należąca do świty dworskiej żony lub córki władcy albo wysoko postawionej arystokratki. Powinna ...

Dworzanin

Dworzanin – osoba należąca do świty wysoko postawionego arystokraty lub władcy otaczającego się dworem. Dworzanie korzystali najczęściej z wielu przywilejów ...

Kapitalista

Pojęcie kapitalisty używane jest przede wszystkim w ramach teorii marksistowskiej. Zgodnie z nią kapitalista konsumuje większość wartości dodatkowej wartości...

Kelmerzy warmińscy

Kelmerzy warmińscy – określenie stanu w społeczności dawnej Warmii, wolni, którym ziemię nadano na podstawie prawa chełmińskiego. Społeczeństwo dawnej Warmii...

Pisarz (starożytny Egipt)

Pisarz - przedstawiciel warstwy społecznej Starożytnego Egiptu, był osobą wykształconą, posiadającą umiejętność pisma. Zajmował uprzywilejowaną pozycję w egi...

Primus inter pares

Primus inter pares. Określa się w ten sposób osobę, która posiada pewien autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy, jednak nie wiąże się o...

Sprawa czubarowska

Sprawa czubarowska – proces sądowy przeciw oskarżonym o zgwałcenie studentki Lubow Bielakowej, który miał miejsce w 1926 roku i stał się początkiem odwrotu w...

Wolni

Wolni – występujący w Prusach stan pośredni między szlachtą a chłopami. Powstał z osadników, którzy nie uzyskali uznania swoich praw szlacheckich, otrzymali ...

Zakupy (niewolnicy)

Zakupy, zakupieńcy, łac. servi emptici – niewolnicy, rodzaj niewolnej czeladzi w okresie średniowiecza w Polsce, wywodzącej się najczęściej z wolnych chłopów...