Топ-100

Medioznawstwo

Medioznawstwo

Na medioznawstwo składa się szereg przedmiotów akademickich traktujących o treści, historii, znaczeniu i skutkach różnych mediów. Uczeni z dziedziny nauk o m...

Lider opinii

Lider opinii – konsument cieszący się szacunkiem lub specjalista w jakiejś dziedzinie, mający wpływ na opinie i preferencje swojego otoczenia. Pojęcie to wyw...