Топ-100
 • Tob Tob

  Tob – biblijny region położony na wschód od Jeziora Tyberiadzkiego, w północno-wschodniej części Zajordania, dokąd według Księgi Sędziów zbiegł przed swoimi ...

 • Studnia Jakuba Studnia Jakuba

  Studnia Jakuba – nowotestamentowe ujęcie wody w pobliżu Sychem, gdzie według Ewangelii Jana Jezus rozmawiał z Samarytanką. Pochodzenie nazwy studni nawiązuje...

 • Siedem Kościołów Azji Siedem Kościołów Azji

  Siedem Kościołów Azji, znane również jako Siedem Kościołów Apokalipsy – siedem głównych kościołów wczesnego chrześcijaństwa, które należały do rzymskiej prow...

 • Muszkowie Muszkowie

  Muszkowie, Muszku, Muski – starożytny lud anatolijski. Po raz pierwszy wymieniony w źródłach asyryjskich z czasów króla Tiglat-Pilesera I

 • Morze Trzcin Morze Trzcin

  Morze Trzcin lub Morze Sitowia – miejsce biblijne, w którym miało nastąpić przejście przez Morze Czerwone. Według opisu z Księgi Wyjścia w trakcie wychodzeni...

 • Gilead (region) Gilead (region)

  Gilead, Galaza, Galaaditis – region na wschód od Jordanu, od północy ogranicza go Jezioro Tyberiadzkie, na południu – Morze Martwe. Według Księgi Powtórzoneg...

 • Emaus (miejscowość biblijna) Emaus (miejscowość biblijna)

  W dniu zmartwychwstania Jezusa do Emaus szli dwaj jego uczniowie, rozgoryczeni śmiercią swojego nauczyciela. W czasie drogi przyłączył się do nich Jezus, któ...

Atarim

Atarim – droga pomiędzy Kadesz-Barnea a górą Hor, którą według Księgi Liczb wędrowali Izraelici w czasie exodusu. Określenie drogi w języku hebrajskim nastrę...

Baal-Szalisza

Baal-Szalisza, ziemia Szalisza, Baicarisa – niezidentyfikowane miejsce w okolicach góry Efraim, dokąd według 1 Księgi Samuela Saul wyruszył na poszukiwania o...

Beer-Lachaj-Roj

Beer-Lachaj-Roj – niezidentyfikowane przez badaczy miejsce na pustyni Negew, w którym według Księgi Rodzaju Hagar doświadczyła obecności Boga pod postacią an...

Emaus (miejscowość biblijna)

W dniu zmartwychwstania Jezusa do Emaus szli dwaj jego uczniowie, rozgoryczeni śmiercią swojego nauczyciela. W czasie drogi przyłączył się do nich Jezus, któ...

Gilead (region)

Gilead, Galaza, Galaaditis – region na wschód od Jordanu, od północy ogranicza go Jezioro Tyberiadzkie, na południu – Morze Martwe. Według Księgi Powtórzoneg...

Kedesz (Judea)

Migdal-Eder

Migdal-Eder – utożsamiane z Sijan al-Ghanam miejsce biblijne, zlokalizowane na południowy zachód od Jerozolimy. Według Księgi Rodzaju w Migdal-Eder przebywał...

Morze Trzcin

Morze Trzcin lub Morze Sitowia – miejsce biblijne, w którym miało nastąpić przejście przez Morze Czerwone. Według opisu z Księgi Wyjścia w trakcie wychodzeni...

Muszkowie

Muszkowie, Muszku, Muski – starożytny lud anatolijski. Po raz pierwszy wymieniony w źródłach asyryjskich z czasów króla Tiglat-Pilesera I

Rechowot (miejsce biblijne)

Rechowot – niezidentyfikowane miejsce biblijne na pustyni Negew, gdzie według Księgi Rodzaju Izaak wykopał studnię. Próby utożsamienia Rechowot z Ruheiba nie...

Siedem Kościołów Azji

Siedem Kościołów Azji, znane również jako Siedem Kościołów Apokalipsy – siedem głównych kościołów wczesnego chrześcijaństwa, które należały do rzymskiej prow...

Studnia Jakuba

Studnia Jakuba – nowotestamentowe ujęcie wody w pobliżu Sychem, gdzie według Ewangelii Jana Jezus rozmawiał z Samarytanką. Pochodzenie nazwy studni nawiązuje...

Tob

Tob – biblijny region położony na wschód od Jeziora Tyberiadzkiego, w północno-wschodniej części Zajordania, dokąd według Księgi Sędziów zbiegł przed swoimi ...