Топ-100
 • Publiczny transport zbiorowy Publiczny transport zbiorowy

  Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transport...

 • Lotnictwo Lotnictwo

  Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi. Lotnictwo dzieli się na cywilne i wojskowe. W węższym znaczeniu lotnictwo t...

 • Transport w Hiszpanii Transport w Hiszpanii

  Transport w Hiszpanii Hiszpania jest krajem dobrze rozwiniętym, również pod względem transportu. Mimo niesprzyjającego ukształtowania powierzchni w około 90%...

 • Transport kolejowy Transport kolejowy

  Transport kolejowy – gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transp...

 • Samochód Samochód

  Słowo samochód utrwaliło się w języku polskim jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy to zostało wybrane, w drodze konkursu, na słowo określające automo...

Transport

Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków.
Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL transport-spedycja-logistyka.

image

1. Klasyfikacje transportu
Z punktu widzenia ekonomii transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunków. Stąd też bierze się podstawowy podział transportu na transport pasażerski komunikację i transport towarowy ładunków.
Inna często stosowana klasyfikacja transportu obejmuje podział ze względu na środowisko, w którym dany rodzaj transportu się odbywa. Obejmuje ona:
transport powierzchniowy, w skład którego wchodzą
transport wodny
transport lądowy
Transport powietrzny którego znakomitą częścią jest transport lotniczy oraz
Transport lądowy można podzielić dalej na:
transport drogowy
transport kolejowy
transport rurociągowy
Inny sposób podziału transportu lądowego obejmuje:
transport podziemny np. metro
transport naziemny
transport nadziemny
Transport wodny można podzielić dalej na:
transport morski bliski oraz daleki
transport śródlądowy
Dodatkowo wyróżnić można transport mieszany, czyli odbywający się więcej, niż jedną gałęzią transportu. W transporcie mieszanym wyróżnić można:
transport kombinowany
transport bimodalny
transport multimodalny
transport intermodalny
Z kolei pojęcie transport współmodalny oznacza transport realizowany w zgodzie z europejską polityką współmodalności.
Określenie transport używane jest również odnośnie przesyłu informacji i energii, choć nie jest w pełnym znaczeniu transportem.

2. Funkcje transportu
Rozróżnia się podział funkcji transportu na pierwotne i wtórne. Do funkcji pierwotnych należą funkcje przewozowe i związane z tym funkcje przeładunkowe. Do funkcji wtórnych zalicza się przede wszystkim funkcję zabezpieczania dróg czyli budowy i utrzymania dróg, jak również funkcję odpowiedzialności.

3. Wpływ na środowisko
Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Przykładowo w 2005 roku w UE-27 sektor ten był odpowiedzialny za wygenerowanie 19% dwutlenku węgla około 984 megaton. Dlatego też Unia Europejska w ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu podejmuje skoordynowane działania na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu poprzez integrację polityki transportowej z polityką ekologiczną. Efektem tych działań jest m.in.: zaostrzanie norm dotyczących emisji spalin, promocja alternatywnych źródeł energii, oraz promocja środków transportu o mniejszym stopniu zużycia paliwa na tonę przewożonego ładunku.
Żegluga jest najbardziej ekologiczną i energooszczędną formą transportu. Dla przykładu średni ładunek węgla przewożony na jednej barce to tyle, ile drogą lądową musiałoby wieźć co najmniej 20 ciężarówek, produkując pięć razy więcej spalin. Natomiast 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem na odległość 1 km aż 127 ton ładunku, podczas gdy koleją 97 ton, a samochodem jedynie 50 ton.

 • środków transportu zbiorowego należą: w transporcie lądowym szynowym: kolej metro tramwaj w transporcie lądowym kołowym: autobus trolejbus w transporcie na
 • Transport drogowy jedna z gałęzi transportu w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu
 • Transport aktywny rodzaj przenikania związków chemicznych przez błony komórkowe, który zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub
 • oraz w strefie podmiejskiej. Transport miejski może odbywać się pieszo lub z wykorzystaniem odpowiednich środków: transportu indywidualnego np. rower
 • Transport intermodalny Intermodalny transport towarowy przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu Najważniejszą regułą jest
 • Transport Miejski i Regionalny istniejące od 1982 roku czasopismo naukowe wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej
 • Transport w Berlinie odgrywa bardzo ważną rolę. Berlin jako stolica i największe miasto Niemiec oraz trzecie pod względem wielkości miasto Europy jest
 • Transport Jabbera bramka usługa działająca po stronie serwera umożliwiająca komunikację z innymi protokołami. Przykłady niektórych transportów Gadu - Gadu
 • Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim wewnątrz
 • Transport w Toruniu transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny i rowerowy na terenie Torunia. Toruń leży na skrzyżowaniu dróg tranzytowych biegnących
 • Transport lotniczy transport powietrzny czyli przemieszczanie drogą powietrzną osób lub towarów w którym środki transportu stanowią statki powietrzne
 • Transport kolejowy gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę
 • Transport rurociągowy transport towarów rurociągami, taki jak transport ropy naftowej i produktów pochodnych, wody i gazu. W przypadku gazów i cieczy
 • Transport w Wellingtonie obejmuje aglomerację Wellington, tj. miasta: Wellington, Lower Hutt, Upper Hutt, Porirua, Kapiti oraz Wairarapa, które tworzą
 • Transport w Londynie stanowi centrum połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych w Wielkiej Brytanii. Miasto posiada rozbudowaną, gęstą sieć połączeń
 • Transport w Mińsku obejmuje następujące formy komunikacji: metro, autobusy, trolejbusy, tramwaje oraz mikrobusy. Metro jest obsługiwane przez spółkę Minskijmetropoliten
 • Transport express régional TER, z fr. Ekspresowy transport regionalny marka francuskich kolei państwowych SNCF, pod którą prowadzą one regionalne
 • Osobny artykuł: Transport i podróże w czasach I Rzeczypospolitej. Transport lądowy drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy jest podstawą zintegrowanego
 • Transport zrównoważony ujęcie transportu w perspektywie długoterminowej stabilności ekologicznej i ekonomicznej, zgodnie z nurtem szans na przetrwanie
 • Miejski transport szynowy szczególny rodzaj transportu miejskiego oparty na pojazdach szynowych. Miejski transport szynowy to tramwaj, kolej miejska
 • Transport szynowy przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem. Typowy podział rodzajowy
 • Transport for London TfL jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego Wielkiego Londynu odpowiedzialna za kwestie transportu w tym komunikacji
 • Societatea de Transport București STB operator komunikacji miejskiej w Bukareszcie. Obsługuje sieć komunikacji autobusowej, trolejbusowej i tramwajowej
 • Transport multimodalny oznacza przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu Przy transporcie multimodalnym możliwa jest
 • Transport kombinowany transport ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej
 • Veolia Transport Warszawa wcześniej Connex Warszawa istniejący do 2008 roku warszawski oddział międzynarodowej spółki Veolia, zajmujący się przewozami
 • Transport bimodalny transport polegający na wykorzystaniu dwóch środków transportu np. drogowego i kolejowego bez stosowania przeładunku ładunku. Jest
 • uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi. Popularność tej metody transportu ładunków sprawiła, że w typowym szkielecie kontenera transportowane są
 • S K Train Transport Sp z o.o. - polski przewoźnik kolejowy Firma została założona w 2009 roku przez dwóch zielonogórskich przedsiębiorców Piotra Kowalskiego
 • Odznaka Za zasługi dla transportu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej polskie resortowe odznaczenie okresu PRL ustanowione 10 września 1976 roku przez

Usługi transportowe dla budownictwa Kościerzyna Firmy oferujące.

Zobacz listę audycji, które zawierają tag transport. Posłuchaj m.in. Światopodgląd, Analizy, Usłysz Swoje Miasto, Człowiek 2.0, Przedpołudnie Radia TOK FM, Следующая Войти Настройки Конфиденциальность. Transport z wózkami WMW Sp. z o.o. The Transport on demand service is an innovative way of supporting regular public transport. Transport – Winter Polish Open Championships. Transport powierzchniowy suwnica dwudźwigarowa ZHB X. 0.00 zł. Brutto. Udostępnij. Udostępnij Tweetuj Google Pinterest. Opis. Właściwości. Transport studia niestacjonarne drugiego stopnia IRK. Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Miasto Zgierz niskoemisyjny transport miejski ZIT.

Pomoc doraźna i transport sanitarny konkurs ofert 2020 nfz poznan.

CK 250 A maksymalna wydajność 871 m³ h. ○ Wentylator kanałowy z okrągłym podłączeniem. ○ Udokumentowane parametry i niezawodność. Sieć europejskich ofert pracy Transport EURES Polska. Akademia Spedytora Bezpłatne Szkolenia Ekspertów Branży TSL Transport, Spedycja, Logistyka III Edycja. 5 Listopada 12 Maja. Wydział Transportu. Debata Jaki transport dla bliskiej Woli metrem, kolejką czy w korku. Transport. Do dyspozycji mamy kilkanaście aut przystosowanych do przewozu artykułów spożywczych w kontrolowanej temperaturze od 0°C do 18°C. Dzięki. Index of wp includes Requests Exception Transport Delta Technika. DSV helped ICL Israel with a very fragile special transport. Read our customer case to find out more about special projects.

EuroRay Touroperator Italia Transport.

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi. Transport drogowy UM Starachowice. Transport wyniki działalności w 2018 r. 27.09.2019. Publikacja. Transport drogowy w Polsce w latach 2016 2017. 08.05.2019. Publikacja. Żegluga śródlądowa. Customer case about special transport for ICL DSV. Transport, logistyka i magazynowanie. Dynamiczny rozwój e commerce oraz handlu transgranicznego napędza popyt na powierzchnie logistyczne oraz usługi​. Transport sanitarny Transport i ulgi w przejazdach Twoje Prawa. Aktualności – Inteligentny, zielony i zintegrowany transport. 19 08 2019 Konkursy dedykowane miastom w programie Horyzont 2020. Program Horyzont 2020.

Development of land transport connections between Asia and.

Kierunek transport. studia stacjonarne. 3.5 letnie 7 semestrów studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalności. Inżynieria lądowa i transport Szkoła Doktorska. Co to jest transport, transport tłumaczenia i definicja. Transport maszyn pod lupą. Przewoźnikowi grozi wysoka kara. Regular Lines: Pińczów Kielce przez Kije, Morawicę Pińczów Busko Zdrój przez Bogucice Drugie Pińczów Busko Zdrój przez Gacki, Zagość Busko Katowice. Aktualności Inteligentny, zielony i zintegrowany transport Krajowy. ABSTRACTThe possibility of transfer of several organisms – disease vectors by land transportation Asia – Europe corridors into European countries is discussed​. Transport powierzchniowy suwnica dwudźwigarowa ZHB X. Oferujemy także transport osób liniami regularnymi lokalnymi, liniami dalekobieżnymi do Katowic, Starachowic, Lublina i Galeria Transport i spedycja 423.

Transport Beach Handball EURO 2019.

Warszawski Transport Publiczny. Warszawski Transport Publiczny. Menu główne​. Rozkłady, połączenia. Rozkłady jazdy Szukaj połączenia Mapy, schematy. Krzyszczak Transport – 11 opinii, Kontakt Warszawa. Zobacz listę audycji, które zawierają tag transport. Posłuchaj m.in. Światopodgląd, Analizy, Usłysz Swoje Miasto, Człowiek 2.0, Przedpołudnie Radia TOK FM,.

Transport Gmina Łukowica.

Transport drogowy. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta Jozefowa​. Metropolia przyjęła budżet na rok 2020. Najwięcej wydatków na. Już od lutego 2017 r. pomagamy pasażerom rozwiązywać spory z przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku kolejowym. Jeżeli Twoja podróż. Transport lotniczy cała Polska. Dla mieszkańców Transport. Transport publiczny. Centrum Przesiadkowe Gogolin Komunikacja autobusowa. Licznik wizyt na stronie: 236. Powrót.

CK 250 A – DARMOWY TRANSPORT Sklep Wentylacyjny.

Tłumaczenie transport noun transport, komunikacja, transport, komunikacja, przewóz. Przeczytaj więcej w słowniku angielsko polskim. Transport ścieków Leksykon transportowy TIMOCOM Augmented. W Citanie Tourer znajdziesz nie tylko przestrzeń dla siebie i Twoich pasażerów, lecz także wszystko to, co podczas jazdy powinno być pod ręką. Praktyczny. Transport Akcesoria Bladeville. TOYA S.A. jest jednym z czołowych producentów i dystrybutorów elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Główny Urząd Statystyczny Obszary tematyczne Transport i. Projekt:Transport Ten pedysta jest uczestnikiem projektu Transport. Portale powiązane z tematem projektu: Portal:Transport szynowy,.

Transport publiczny Urząd Miejski w Gogolinie Gmina Gogolin.

Organizacja roku akademickiego 2019 2020. STUDIA STACJONARNE ​wszystkie wydziały pobierz. STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i. Urząd Statystyczny w Szczecinie Publikacje i foldery Transport i. Transport. Official Airport – Gdańsk Lech Wałęsa Airport. Distance to Stare Jabłonki – 180km. Cost of transfer Airport Hotel Airport – 650 EUR team. Transport samochodowy maszyn i urządzeń Wimex. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ.

Transport kolejowy – BLOG RZECZNIKA PRAW PASAŻERA KOLEI.

Tysiące firm transportowych w jednym miejscu. Tylko sprawdzeni przewoźnicy. Wybierz firmę, która i tak tam jedzie. Zleć transport i oszczędź do 60%!. Leasing, transport najnowsze informacje. Transport maszyn i różnego rodzaju urządzeń to jeden z naszych wielu atutów i kompetencji. Przewozimy maszyny rolnicze, komunalne, budowlane, elementy. Projekt:Transport – pedia, wolna encyklopedia. Podkategorie. Poniżej wyświetlono 200 spośród wszystkich 249 podkategorii tej kategorii. poprzednia strona następna strona. STALKO Sp. j materiały budowlane, spedycja i transport. Transport ścieków: to charakterystyczny rodzaj przewozów. Wymaga on od przewoźników określonych uprawnień oraz posiadania odpowiedniego spr. Transport and forwarding Kancelaria GWP Poznań. Bilety na transport komunikacją miejską można kupić w automatach biletowych ​wiele automatów nie przyjmuje monet tylko wyłącznie karty. Transport i przeprowadzki Giełda Transportowa. There are many ways to get to our shopping center. We are easily accessible by public transportation, with a stop nearby for everyone coming to our center by.

Podcasty zawierające tag: transport Podcasty TOK FM strona: 7.

Zaplanuj i zarezerwuj transport do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju i z powrotem, a także na lotniska i z lotnisk na całym świecie. Transport noun tłumacz z angielskiego na polski: Cambridge. Linie lotnicze i Transport. Rozwiązania dedykowane dla transportu i turystyki. Zarządzanie lojalnością w liniach lotniczych i transporcie. Rozwiązanie.

Transport EMKA.

Patryk Krzyszczak, Krzyszczak Transport świadczy usługi od 2019 roku. 1 miesiąc na Fixly. odpowiada w ciągu 1 godz. Skontaktuj się z Krzyszczak Transport. Plan kontroli transport Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa. Transport Pasażerski Drogi Motoryzacja Samorządy Unia Europejska Autobus Uber Ciężarówki Autostrada A4 Budownictwo Ekologia. Transport na lotnisko Rezerwuj loty Emirates Polska. TRANSPORT ZESTAWAMI PRZESTRZENNYMI Z WÓZKIEM Ładowność: 20 t. Wymiary: 7.7x2.48x3 7.7x2.48x3m. Kubatura: 115 m3. Ilość palet: 38.

Transport osób Mercedes Benz.

Firmy w Kościerzynie świadczące usługi transportowe dla budownictwa, takie jak przewóz dźwigów, transport ponadnormatywny materiałów budowlanych. Transport, logistyka i magazynowanie JAKON Generalny. Transport zagraniczny: 13 wykonawców w Pleszewie sprawnie, wygodnie, lokalnie! Dodaj zapytanie i szybko nawiąż kontakt. 44 opinii klientów!. Transport HDS. Opłaty za śmieci Transport Od nieruchomości Dofinansowanie kosztów kształcenia BIP ŚRODOWISKO PZP Pojedynczy Punkt Kontaktowy Gminny Portal.

Samochód

Słowo samochód utrwaliło się w języku polskim jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy to zostało wybrane, w drodze konkursu, na słowo określające automo...

Transport kolejowy

Transport kolejowy – gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transp...

Transport w Hiszpanii

Transport w Hiszpanii Hiszpania jest krajem dobrze rozwiniętym, również pod względem transportu. Mimo niesprzyjającego ukształtowania powierzchni w około 90%...

Lotnictwo

Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi. Lotnictwo dzieli się na cywilne i wojskowe. W węższym znaczeniu lotnictwo t...

Publiczny transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transport...