Топ-100
 • Tokenizm Tokenizm

  Tokenizm – zasada lub praktyka czynienia jedynie symbolicznych starań na rzecz włączania przedstawicieli grup zdominowanych w struktury instytucjonalne tworz...

 • David Reimer David Reimer

  David Reimer – mężczyzna urodzony w Kanadzie, któremu przy porodzie przypisano płeć męską. Na skutek błędu medycznego w wieku 7 miesięcy zostały uszkodzone j...

 • Płeć Płeć

  Płeć - zespół cech o charakterze struktur i funkcji pozwalających na sklasyfikowanie organizmów na męskie i żeńskie. W odniesieniu do organizmów płci męskiej...

 • Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn

  Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn – obserwowane na całym świecie zjawisko ekonomiczne przejawiające się w różnicy średniego wynagrodzenia pracujących męż...

 • Mężczyzna Mężczyzna

  Mężczyzna – męski dojrzały płciowo osobnik z rodzaju Homo. Różnice w genotypie kobiety i mężczyzny determinują dymorfizm płciowy człowieka, gdyż zdecydowana ...

 • Męskość Męskość

  Męskość – zbiór cech, zachowań i ról społecznych tradycyjnie związanych z chłopcami i mężczyznami. Chociaż męskość jest społecznie skonstruowana, to pewne ba...

 • Kobiety w Wojsku Polskim Kobiety w Wojsku Polskim

  Kobiety brały udział w wielu walkach w historii Polski. Największy udział kobiet w walkach był w czasie II wojny światowej w Armii Krajowej, zwłaszcza w czas...

 • Kobiety w Senacie Stanów Zjednoczonych Kobiety w Senacie Stanów Zjednoczonych

  Kobiety w Senacie Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy pojawiły się w 1922 roku, gdy Rebecca Latimer Felton została zaprzysiężona 22 listopada jako senator S...

 • Kobiety w nauce Kobiety w nauce

  Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach, m.in.: mniejszym zaangażowaniem w działalność naukową w każdej epoc...

 • Kobiety w muzyce Kobiety w muzyce

  Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i ro...

 • Kobieta Kobieta

  Kobieta – żeński dojrzały płciowo osobnik z rodzaju Homo. W biologii przyjmuje się, że różnice w genotypie kobiety i mężczyzny determinują dymorfizm płciowy ...

 • Kobiecość Kobiecość

  Kobiecość – pojęcie abstrakcyjne; pojmowane tradycyjnie oznacza względnie stałą charakterystykę obejmującą cechy, wygląd, zainteresowania i zachowania, które...

 • Eunuch Eunuch

  Eunuch – wykastrowany mężczyzna lub chłopiec. Inne dawne określenia to trzebieniec i rzezaniec. Eunuchów wykorzystywano jako strażników haremów w starożytnyc...

 • Ekspresja płciowa Ekspresja płciowa

  Ekspresja płciowa – sposób prezentowania się w społeczeństwie poprzez zachowania, sposób bycia, zainteresowania i wygląd człowieka, które są związane z płcią...

 • Dziewczyna Dziewczyna

  Dziewczyna – młody człowiek płci żeńskiej. Wiek, w którym dziewczyna staje się kobietą, jest różny w różnych społeczeństwach. Zwykle przejście z okresu dojrz...

 • Cross-dressing Cross-dressing

  Cross-dressing to czynność polegająca na noszeniu odzieży i innych akcesoriów powszechnie kojarzonych z płcią przeciwną w danym społeczeństwie. Cross-dressin...

 • Chłopiec Chłopiec

  Chłopiec – młody człowiek płci męskiej. Wiek, w którym chłopiec staje się mężczyzną, jest różny w różnych społeczeństwach. Zwykle przejście z okresu dojrzewa...

 • Chłopczyca (dziewczyna) Chłopczyca (dziewczyna)

  Chłopczyca – dziewczyna, która zachowuje się jak chłopiec lub jest podobna do chłopca. Typ chłopczycy może występować nie tylko wśród dziewcząt, ale także wś...

 • Gender studies Gender studies

  Gender studies – interdyscyplinarny obszar badawczy zajmujący się płcią kulturową, czyli manifestacją męskości lub kobiecości w różnych społeczeństwach, oraz...

 • Gender Gender

  Gender – zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci. Jest to suma cech osobowości, stereotypów i ról płciowych, rozumianych...

Gender

Gender – zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci. Jest to suma cech osobowości, stereotypów i ról płciowych, rozumianych...

Gender studies

Gender studies – interdyscyplinarny obszar badawczy zajmujący się płcią kulturową, czyli manifestacją męskości lub kobiecości w różnych społeczeństwach, oraz...

Androfobia

Androfobia − stan anormalnego, irracjonalnego i długotrwałego lęku przed mężczyznami. Zaburzenie może mieć źródło w traumatycznym wydarzeniu z przeszłości. M...

Archeologia gender

Archeologia gender, archeologia płci kulturowej – orientacja badawcza współczesnej archeologii, zajmująca się badaniem ról społecznych i kulturowych pełniony...

Chłopczyca (dziewczyna)

Chłopczyca – dziewczyna, która zachowuje się jak chłopiec lub jest podobna do chłopca. Typ chłopczycy może występować nie tylko wśród dziewcząt, ale także wś...

Chłopiec

Chłopiec – młody człowiek płci męskiej. Wiek, w którym chłopiec staje się mężczyzną, jest różny w różnych społeczeństwach. Zwykle przejście z okresu dojrzewa...

Cross-dressing

Cross-dressing to czynność polegająca na noszeniu odzieży i innych akcesoriów powszechnie kojarzonych z płcią przeciwną w danym społeczeństwie. Cross-dressin...

Dziewczyna

Dziewczyna – młody człowiek płci żeńskiej. Wiek, w którym dziewczyna staje się kobietą, jest różny w różnych społeczeństwach. Zwykle przejście z okresu dojrz...

Ekspresja płciowa

Ekspresja płciowa – sposób prezentowania się w społeczeństwie poprzez zachowania, sposób bycia, zainteresowania i wygląd człowieka, które są związane z płcią...

Eunuch

Eunuch – wykastrowany mężczyzna lub chłopiec. Inne dawne określenia to trzebieniec i rzezaniec. Eunuchów wykorzystywano jako strażników haremów w starożytnyc...

Kobiecość

Kobiecość – pojęcie abstrakcyjne; pojmowane tradycyjnie oznacza względnie stałą charakterystykę obejmującą cechy, wygląd, zainteresowania i zachowania, które...

Kobieta

Kobieta – żeński dojrzały płciowo osobnik z rodzaju Homo. W biologii przyjmuje się, że różnice w genotypie kobiety i mężczyzny determinują dymorfizm płciowy ...

Kobiety w muzyce

Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i ro...

Kobiety w nauce

Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach, m.in.: mniejszym zaangażowaniem w działalność naukową w każdej epoc...

Kobiety w Senacie Stanów Zjednoczonych

Kobiety w Senacie Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy pojawiły się w 1922 roku, gdy Rebecca Latimer Felton została zaprzysiężona 22 listopada jako senator S...

Kobiety w Wojsku Polskim

Kobiety brały udział w wielu walkach w historii Polski. Największy udział kobiet w walkach był w czasie II wojny światowej w Armii Krajowej, zwłaszcza w czas...

Koedukacja

Koedukacja – to w przeciwieństwie do edukacji zróżnicowanej system wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży obojga płci.

Lista kobiet szefów państw i rządów

Lista kobiet szefów państw i rządów – obejmuje zestawienie kobiet pełniących funkcję szefa państwa w republikańskim systemie ustrojowym, zestawienie wszystki...

Męska dominacja językowa

Męska dominacja językowa – zjawisko socjolingwistyczne polegające na uprzywilejowaniu męskiego rodzaju gramatycznego w słownictwie, słowotwórstwie, gramatyce...

Męskość

Męskość – zbiór cech, zachowań i ról społecznych tradycyjnie związanych z chłopcami i mężczyznami. Chociaż męskość jest społecznie skonstruowana, to pewne ba...

Mężczyzna

Mężczyzna – męski dojrzały płciowo osobnik z rodzaju Homo. Różnice w genotypie kobiety i mężczyzny determinują dymorfizm płciowy człowieka, gdyż zdecydowana ...

Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn

Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn – obserwowane na całym świecie zjawisko ekonomiczne przejawiające się w różnicy średniego wynagrodzenia pracujących męż...

Pedagogika queer

Pedagogika queer – nurt analiz i badań w obrębie nauk o wychowaniu, należący do tzw. socjalizacji rodzajowej, czyli uspołecznienia w aspekcie płci i roli płc...

Płeć

Płeć - zespół cech o charakterze struktur i funkcji pozwalających na sklasyfikowanie organizmów na męskie i żeńskie. W odniesieniu do organizmów płci męskiej...

Postgenderyzm

Postgenderyzm – ruch społeczny, polityczny i kulturalny, którego członkowie postulują dobrowolną eliminację płci społecznej i zacieranie różnic płci biologic...

David Reimer

David Reimer – mężczyzna urodzony w Kanadzie, któremu przy porodzie przypisano płeć męską. Na skutek błędu medycznego w wieku 7 miesięcy zostały uszkodzone j...

Różnice psychologiczne między płciami

Zróżnicowanie międzypłciowe człowieka na płaszczyźnie psychologicznej nie jest tak wyraźne, jak dymorfizm płciowy. Spośród przeprowadzonych badań kilkanaście...

Seksizm językowy

Seksizm językowy, seksizm lingwistyczny – dyskryminacyjna odmiana seksizmu, polegająca na deprecjonowaniu za pomocą języka osób należących do jednej z płci, ...

Tokenizm

Tokenizm – zasada lub praktyka czynienia jedynie symbolicznych starań na rzecz włączania przedstawicieli grup zdominowanych w struktury instytucjonalne tworz...