Топ-100
 • Żertwa Żertwa

  Żertwa – u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa przez żercę. Termin ten, funkcjonujący u Słowian południowych i wschodnich. Pochodzi od ...

 • Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

  Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – katolicka uroczystość liturgiczna ku czci Chrystusa Króla; obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgiczn...

 • Procesja Procesja

  Procesja ma 2 znaczenia: w religioznawstwie – forma kultu, popularna w wielu religiach, manifestująca się jako uroczysty pochód ze śpiewami, czasami też z ta...

 • Pobożność Pobożność

  Pobożność – cecha osoby, która odznacza się głęboką wiarą i poświęca chętnie czas na spełnianie form kultu religijnego. Łacińskie słowo pietas wyrażało orygi...

 • Pieśń maryjna Pieśń maryjna

  Pieśń maryjna – pieśń religijna treściowo związana z kultem Matki Boskiej. Pieśni maryjne były istotne dla polskiej poezji religijnej epoki średniowiecza.

 • Ogień w kulturze kaszubskiej Ogień w kulturze kaszubskiej

  Ogień w kulturze kaszubskiej był tematem kultu, z którego wynikało tabu, pokazane przede wszystkim w języku kaszubskim – w użyciu zachowały się powiedzenia t...

 • Ofiara (religia) Ofiara (religia)

  Ofiara – podstawowa, obok modlitwy, forma kultu religijnego, występująca we wszystkich religiach, począwszy od pierwotnych do najbardziej rozwiniętych. Poleg...

 • Obiata Obiata

  W rytuałach wedyjskich, opisywanych w Rygwedzie, stosowano obiatę jako wlewaną lub wrzucaną do ognia. Ogień pojmowano jako widzialny przejaw ust boskich isto...

 • Nekrolatria Nekrolatria

  Nekrolatria − cześć oddawana zmarłym. Jest następstwem wiary w życie pozagrobowe. Zewnętrzną formą kultu są obrzędy związane z pochówkiem zmarłych oraz okres...

 • Misterium Misterium

  Misterium - jeden z podstawowych rodzajów średniowiecznego dramatu liturgicznego oraz opartego na jego podstawie widowiska. Początki misterium w kulturze chr...

 • Kult świętych Kult świętych

  Kult świętych w katolicyzmie i prawosławiu oznacza szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów. Kult świętych istnieje też w ...

 • Kult maryjny Kult maryjny

  Kult maryjny – całokształt form kultu religijnego w jakim wyznawcy wyrażają swój stosunek do Marii z Nazaretu. Kult ten określany mianem hyperdulii charakter...

 • Kult lunarny Kult lunarny

  Kult lunarny – jedna z form kultów uranicznych polegająca na oddawaniu czci Księżycowi, zjawiskom zaćmień Księżyca, fazom Księżyca jako przejawom sacrum.

 • Kult Istoty Najwyższej Kult Istoty Najwyższej

  Kult Istoty Najwyższej – formalna religia państwowa wprowadzona we Francji w okresie rewolucji francuskiej dekretem Konwentu Narodowego z 7 maja 1794 roku. J...

 • Kult czaszek Kult czaszek

  Jak wskazują wykopaliska archeologiczne kult ten może mieć początek w epoce środkowego paleolitu. Znaleziska z Krapinie, Ngandong i Monte Circeo sugerują, że...

 • Hekatomba Hekatomba

  Hekatomba – pierwotnie ofiara składana Zeusowi, złożona ze 100 wołów. Jeśli składana była innemu bogu niekoniecznie były to woły. Tak proszono o łaskę i opie...

 • Ekspiacja Ekspiacja

  Ekspiacja – ludzkie działanie o charakterze religijnym, mające na celu przywrócenie jedności z Bogiem naruszonej grzechem samego pokutującego lub innego czło...

 • Dewocja Dewocja

  Dewocja lub bigoteria – pobożność, gorliwość w zachowaniach religijnych. Cechuje się zwykle rygoryzmem moralnym wobec zachowań własnych oraz innych ludzi. Te...

 • Całopalenie Całopalenie

  Całopalenie lub ofiara całopalenia – ofiara składana bóstwu, całkowicie trawiona przez ogień. Obrzęd popularny szczególnie w tradycji żydowskiej, wielokrotni...

 • Bractwo Różańcowe Bractwo Różańcowe

  Bractwo Różańcowe – wspólnota osób, która modlitwą różańcową wspiera apostolską działalność Zakonu Kaznodziejskiego. Idea Bractwa Różańcowego wywodzi się od ...

 • Ablucja Ablucja

  Ablucja – występujące w różnych systemach religijnych rzeczywiste lub symboliczne obmycie rytualne ciała lub jego części, przedmiotów kultowych lub narzędzi ...

 • Kult religijny Kult religijny

  Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znacz...

Kult religijny

Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znacz...

Ablucja

Ablucja – występujące w różnych systemach religijnych rzeczywiste lub symboliczne obmycie rytualne ciała lub jego części, przedmiotów kultowych lub narzędzi ...

Bractwo Różańcowe

Bractwo Różańcowe – wspólnota osób, która modlitwą różańcową wspiera apostolską działalność Zakonu Kaznodziejskiego. Idea Bractwa Różańcowego wywodzi się od ...

Bractwo Świętego Józefa w Krzeszowie

Bractwo religijne św. Józefa w Krzeszowie – rzymskokatolickie zrzeszenie osób świeckich, żyjących wg zasad wiary, pragnących rozwijać cześć i kult św. Józefa...

Całopalenie

Całopalenie lub ofiara całopalenia – ofiara składana bóstwu, całkowicie trawiona przez ogień. Obrzęd popularny szczególnie w tradycji żydowskiej, wielokrotni...

Dewocja

Dewocja lub bigoteria – pobożność, gorliwość w zachowaniach religijnych. Cechuje się zwykle rygoryzmem moralnym wobec zachowań własnych oraz innych ludzi. Te...

Ekspiacja

Ekspiacja – ludzkie działanie o charakterze religijnym, mające na celu przywrócenie jedności z Bogiem naruszonej grzechem samego pokutującego lub innego czło...

Hekatomba

Hekatomba – pierwotnie ofiara składana Zeusowi, złożona ze 100 wołów. Jeśli składana była innemu bogu niekoniecznie były to woły. Tak proszono o łaskę i opie...

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – święto liturgiczne w Kościele katolickim wyznaczone przez Stolicę Apostolską w 2012 na czwartek po...

Kult czaszek

Jak wskazują wykopaliska archeologiczne kult ten może mieć początek w epoce środkowego paleolitu. Znaleziska z Krapinie, Ngandong i Monte Circeo sugerują, że...

Kult Istoty Najwyższej

Kult Istoty Najwyższej – formalna religia państwowa wprowadzona we Francji w okresie rewolucji francuskiej dekretem Konwentu Narodowego z 7 maja 1794 roku. J...

Kult lunarny

Kult lunarny – jedna z form kultów uranicznych polegająca na oddawaniu czci Księżycowi, zjawiskom zaćmień Księżyca, fazom Księżyca jako przejawom sacrum.

Kult maryjny

Kult maryjny – całokształt form kultu religijnego w jakim wyznawcy wyrażają swój stosunek do Marii z Nazaretu. Kult ten określany mianem hyperdulii charakter...

Kult matriarchalny

Kult matriarchalny - kult religijny w którym obiektem czci jest sakralność kobieca, uosabiana w postaci bogini - matki, Wielkiej bogini czy też bogini niebio...

Kult obrazów

Kult obrazów, ikonolatria – w prawosławiu czczenie Boga poprzez cześć oddawaną obrazom. Sobór nicejski, a następnie Sobór trydencki odnosząc się do kultu obr...

Kult świętych

Kult świętych w katolicyzmie i prawosławiu oznacza szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów. Kult świętych istnieje też w ...

Misteria starożytne

Misteria starożytne – formy kultu religijnego dostępne jedynie dla osób wtajemniczonych, które przeszły rytuał inicjacji. Często odbywały się w nocy, odprawi...

Misterium

Misterium - jeden z podstawowych rodzajów średniowiecznego dramatu liturgicznego oraz opartego na jego podstawie widowiska. Początki misterium w kulturze chr...

Nekrolatria

Nekrolatria − cześć oddawana zmarłym. Jest następstwem wiary w życie pozagrobowe. Zewnętrzną formą kultu są obrzędy związane z pochówkiem zmarłych oraz okres...

Obiata

W rytuałach wedyjskich, opisywanych w Rygwedzie, stosowano obiatę jako wlewaną lub wrzucaną do ognia. Ogień pojmowano jako widzialny przejaw ust boskich isto...

Ofiara (religia)

Ofiara – podstawowa, obok modlitwy, forma kultu religijnego, występująca we wszystkich religiach, począwszy od pierwotnych do najbardziej rozwiniętych. Poleg...

Ogień w kulturze kaszubskiej

Ogień w kulturze kaszubskiej był tematem kultu, z którego wynikało tabu, pokazane przede wszystkim w języku kaszubskim – w użyciu zachowały się powiedzenia t...

Peregrynacja

Peregrynacja − w Kościele katolickim uroczyste przenoszenie albo przewożenie w celach kultowych relikwii, obrazów i innych przedmiotów kultu religijnego. Per...

Pieśń maryjna

Pieśń maryjna – pieśń religijna treściowo związana z kultem Matki Boskiej. Pieśni maryjne były istotne dla polskiej poezji religijnej epoki średniowiecza.

Pobożność

Pobożność – cecha osoby, która odznacza się głęboką wiarą i poświęca chętnie czas na spełnianie form kultu religijnego. Łacińskie słowo pietas wyrażało orygi...

Procesja

Procesja ma 2 znaczenia: w religioznawstwie – forma kultu, popularna w wielu religiach, manifestująca się jako uroczysty pochód ze śpiewami, czasami też z ta...

Taniec rytualny

Taniec rytualny – w obrzędach religijnych jest to jedna z form kultu, wyrażana rytmicznymi ruchami ciała, zazwyczaj z towarzyszeniem muzyki i śpiewu. Znana j...

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – katolicka uroczystość liturgiczna ku czci Chrystusa Króla; obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgiczn...

Żertwa

Żertwa – u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa przez żercę. Termin ten, funkcjonujący u Słowian południowych i wschodnich. Pochodzi od ...