Топ-100
  • Sztuka fraktalna Sztuka fraktalna

    Sztuka fraktalna – gatunek sztuki cyfrowej, część sztuki nowych mediów. Forma sztuki algorytmicznej, którą tworzy się za pomocą obliczania obiektów fraktalny...

  • Sztuka site-specific Sztuka site-specific

    Site-specific – dziedzina sztuki obejmująca dzieła sztuki stworzone z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu. Miejsce to zazwyczaj znane jes...

  • Sztuka audiowizualna Sztuka audiowizualna

    Sztuka audiowizualna – sztuka wykorzystująca urządzenia przetwarzające dźwięk lub obraz, takie jak odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery, mikrofony, kompu...

Dziedziny sztuki

Sztuka audiowizualna

Sztuka audiowizualna – sztuka wykorzystująca urządzenia przetwarzające dźwięk lub obraz, takie jak odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery, mikrofony, kompu...

Sztuka site-specific

Site-specific – dziedzina sztuki obejmująca dzieła sztuki stworzone z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu. Miejsce to zazwyczaj znane jes...

Sztuka fraktalna

Sztuka fraktalna – gatunek sztuki cyfrowej, część sztuki nowych mediów. Forma sztuki algorytmicznej, którą tworzy się za pomocą obliczania obiektów fraktalny...