Топ-100
 • Medycyna molekularna Medycyna molekularna

  Medycyna molekularna – dziedzina medycyny wyłaniająca się z potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej i oparta na metodologii biologii molekularnej, mające...

 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk – samodzielna jednostka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk.

 • Biomedycyna Biomedycyna

  Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in...

 • Nauki biologiczne Nauki biologiczne

  W Polsce nauki biologiczne dzielą się na następujące dyscypliny naukowe: biofizyka biochemia biorobotyka biomechanika biologia aerobiologia anatomia antropol...

Nauki biologiczne

W Polsce nauki biologiczne dzielą się na następujące dyscypliny naukowe: biofizyka biochemia biorobotyka biomechanika biologia aerobiologia anatomia antropol...

Biogerontologia

Biogerontologia – jest stosunkowo młodą gałęzią nauki i zajmuje się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się orga...

Biologia medyczna

Biologia medyczna – dziedzina naukowa z pogranicza biologii i medycyny, obejmująca działy nauki i techniki posiadające zwykle w nazwie przedrostek "bio-", zn...

Biomedycyna

Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in...

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Zakład Biologii Antarktyki

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Zakład Biologii Antarktyki – placówka naukowa zajmująca się badaniami obszaru Antarktyki i koordynująca program naukowy po...

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk – samodzielna jednostka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk.

Medycyna molekularna

Medycyna molekularna – dziedzina medycyny wyłaniająca się z potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej i oparta na metodologii biologii molekularnej, mające...

Neurolingwistyka

Neurolingwistyka − nauka na pograniczu lingwistyki, psychologii i neurologii, badająca mechanizmy nerwowe w obrębie ludzkiego mózgu, które kontrolują aktywno...