Топ-100
 • Wikiźródła Wikiźródła

  Wikiźródła, w języku angielskim Wikisource – wielojęzyczny siostrzany projekt Wikipedii, który działa jako jedno z przedsięwzięć Wikimedia Foundation. Jego c...

 • Wikibooks Wikibooks

  Wikibooks – to jeden z projektów Wikimedia Foundation, uruchomiony 10 lipca 2003 r. Jest to projekt siostrzany Wikipedii, który ma na celu poszerzanie i rozp...

 • Rosyjska kursywa Rosyjska kursywa

  Rosyjska kursywa рукопи́сное письмо́, "pismo ręczne”) – forma współczesnej cyrylicy służąca do zapisywania języka rosyjskiego ręcznie, w opozycji do liter dr...

 • Narzędzia i materiały piśmienne Narzędzia i materiały piśmienne

  Narzędzia i materiały piśmienne – przybory, akcesoria pisarskie i nośniki pisma oraz zasoby technologiczne przeznaczone do tworzenia tekstów rękopiśmiennych....

 • Chrestomatia Chrestomatia

  Chrestomatia – wydawnictwo zawierające wybrane teksty różnych twórców, opublikowane w całości lub we fragmentach. Najczęściej przeznaczone do użytku szkolneg...

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo – ogół wypowiedzi językowych utrwalonych w piśmie, pełniących określone funkcje w różnych dziedzinach życia społecznego; obejmuje m.in. literat...

Chrestomatia

Chrestomatia – wydawnictwo zawierające wybrane teksty różnych twórców, opublikowane w całości lub we fragmentach. Najczęściej przeznaczone do użytku szkolneg...

Jednodniówka

Jednodniówka – czasopismo okolicznościowe wydane jednorazowo, wydawnictwo okazyjne, aperiodyczne. Jednodniówki są zaliczane do prasy w szerokim znaczeniu, al...

Książka brajlo-drukowa

Książka brajlo-drukowa – wydawnictwo książkowe łączące w sobie druk czarny, oraz pismo brajlowskie. Książki te mogą być tworzone są poprzez rozcięcie książki...

Książka dotykowa

Książka dotykowa – wydawnictwo książkowe zawierające wypukłe, często także ruchome elementy imitujące przedmioty życia codziennego, zwierzęta, itp., adresowa...

Narzędzia i materiały piśmienne

Narzędzia i materiały piśmienne – przybory, akcesoria pisarskie i nośniki pisma oraz zasoby technologiczne przeznaczone do tworzenia tekstów rękopiśmiennych....

Redaktor naukowy

Redaktor naukowy zwany też często edytorem naukowym – osoba zajmująca się naukowym opracowaniem tekstów przed ich wydaniem. Przygotowuje autorom wymagania do...

Rosyjska kursywa

Rosyjska kursywa рукопи́сное письмо́, "pismo ręczne”) – forma współczesnej cyrylicy służąca do zapisywania języka rosyjskiego ręcznie, w opozycji do liter dr...

Wiersz (piśmiennictwo)

Wiersz, inaczej wiersz składu, pot. linijka tekstu – pojęcie używane w typografii, edytorstwie, piśmiennictwie na oznaczenie jednoliniowego fragmentu tekstu ...

Wikibooks

Wikibooks – to jeden z projektów Wikimedia Foundation, uruchomiony 10 lipca 2003 r. Jest to projekt siostrzany Wikipedii, który ma na celu poszerzanie i rozp...

Wikiźródła

Wikiźródła, w języku angielskim Wikisource – wielojęzyczny siostrzany projekt Wikipedii, który działa jako jedno z przedsięwzięć Wikimedia Foundation. Jego c...