Топ-100

Nauki prawne

Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem. Jako synonimy nauk prawnych używa ...

Dogmatyka prawa

Dogmatyka prawa – dział nauk prawnych, zajmujący się badaniem prawa obowiązującego, w takiej postaci, w jakiej zostało ono ustanowione przez ustawodawcę. Mia...

Juryslingwistyka

Juryslingwistyka – dział nauki zajmujący się językami prawa i w tym celu łączący wiedzę i metodologię językoznawstwa z naukami prawnymi. Bada język prawa w j...

Jurysprudencja

Jurysprudencja – termin wieloznaczny związany z naukami prawnymi. Jurysprudencja może być rozumiana jako: opinie uczonych prawników a więc doktryna prawa. sy...

Logika prawnicza

Logika prawnicza – dyscyplina pomocnicza nauk prawnych, zajmująca się prawniczymi zastosowaniami logiki. W węższym znaczeniu logika prawnicza zajmuje się bad...