Топ-100
 • Valori plastici Valori plastici

  Valori plastici – włoski miesięcznik kulturalny, wydawany w latach 1918–1922. Założycielem periodyku był Mario Broglio. Na łamach czasopisma publikowali m.in...

 • Sztuka i Dokumentacja Sztuka i Dokumentacja

  Sztuka i Dokumentacja – czasopismo naukowe o sztuce wydawane w latach 2009–2017 przez Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja. Od 2018 roku wydawcą pisma jest A...

 • Sztuka (czasopismo) Sztuka (czasopismo)

  SZTUKA – ilustrowane czasopismo poświęcone polskiej sztuce współczesnej oraz krytyce i eseistyce plastycznej. Prezentujące i popularyzujące na swych łamach a...

 • Der Sturm (czasopismo) Der Sturm (czasopismo)

  Der Sturm – czasopismo poświęcone sztuce ekspresjonizmu, ukazujące się w Berlinie w latach 1910–1932, początkowo jako tygodnik, później dwa razy w miesiącu. ...

 • Mir iskusstwa Mir iskusstwa

  Stowarzyszenie Mir iskusstwa zostało założone w 1900 roku przez grupę studentów, do której należeli Aleksandr Benois, Konstantin Somow, Dmitrij Fiłosofow, Lé...

Pisma o sztuce

Arteon

Arteon – ogólnopolski miesięcznik poświęcony sztukom plastycznym. Wydawany od 2000 przez poznański Dom Wydawniczy Kruszona. Celem pisma jest informowanie o w...

Artmix

"Artmix” – założone w 2001 roku przez Izabelę Kowalczyk i Magdalenę Ujmę pismo internetowe poświęcone sztukom plastycznym i kulturze wizualnej. Nowe treści p...

ArtPAPIER

artPAPIER – internetowy dwutygodnik kulturalny o profilu recenzyjno-informacyjnym wydawany w Katowicach od 2003 r. W latach 2003–2004 miesięcznik. Założyciel...

Azimuth

"Azimuth" – czasopismo założone w Mediolanie w 1959 przez Enrico Castellaniego i Piero Manzoniego. Działało ono przy galerii o tej samej nazwie. Na jego stro...

Blok (pismo)

Blok Czasopismo Awangardy Artystycznej – czasopismo artystyczne wydawane przez grupę artystyczną Blok, redagowane przez Henryka Stażewskiego, Teresę Żarnower...

Format (czasopismo)

Format – kwartalnik artystyczny, zajmujący się współczesną sztuką wizualną. Problematyka poruszana w czasopiśmie jest zwrócona w stronę eksperymentu i plasty...

Formiści (pismo)

Formiści – artystyczne pismo wydawane w Krakowie w latach 1919–1921 pod redakcją Konrada Winklera, Tytusa Czyżewskiego i Leona Chwistka. Pismo było organem a...

Futu

FUTU Magazine – dwujęzyczny, ukazujący się nieregularnie magazyn dotyczący designu, architektury, mody i najnowszych trendów. Futu dystrybuowany jest w Polsc...

G (czasopismo)

G - niemieckie awangardowe czasopismo architektoniczno-artystyczne, wydawane nieregularnie w Berlinie w latach 1923-1924. Ukazało się tylko sześć numerów. Wy...

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury–etnografia–sztuka – interdyscyplinarne pismo poświęcone sztuce ludowej, antropologii kultury i etnograf...

Mir iskusstwa

Stowarzyszenie Mir iskusstwa zostało założone w 1900 roku przez grupę studentów, do której należeli Aleksandr Benois, Konstantin Somow, Dmitrij Fiłosofow, Lé...

Neue Grafik/New Graphic Design/Graphisme actuel

Neue Grafik/New Graphic Design/Graphisme actuel – szwajcarskie czasopismo poświęcone zagadnieniom projektowania graficznego. Łącznie w latach 1958–1965 ukaza...

Nowy Przegląd Literatury i Sztuki

Nowy Przegląd Literatury i Sztuki – miesięcznik o charakterze literacko-artystycznym ukazujący się w Warszawie od połowy roku 1920 do czerwca 1921. Jego reda...

Obieg (czasopismo)

Obieg – polskie czasopismo o sztuce współczesnej, ukazujące się od 1987 roku. Do 1994 roku okazało się 65 numerów, po czym zaprzestało działalności. W 2004 r...

Permafo

Permafo – grupa artystyczna, galeria oraz czasopismo założone we Wrocławiu przez troje artystów: Natalię LL, Andrzeja Lachowicza i Zbigniewa Dłubaka oraz teo...

Przyjaciel Sztuki Kościelnej

Przyjaciel Sztuki Kościelnej – pismo wydawane w Krakowie w latach 1883-1885 pod redakcją Stanisława Tomkowicza. Periodyk był organem Towarzystwa Świętego Łuk...

Rzeczy Piękne

Rzeczy Piękne – miesięcznik poświęcony architekturze, sztukom plastycznym i przemysłowi artystycznemu wydawany w Krakowie w latach 1918-1919 i 1925-1932 pod ...

Słynne Pismo we Wtorek

Słynne Pismo we Wtorek – artzin wydawany przez krakowską grupę artystyczną Ładnie. Jego założycielem i głównym redaktorem był Marcin Maciejowski. Pierwotnie ...

Spam.art.pl

spam.art.pl – internetowe pismo o sztuce wydawane przez Stowarzyszenie Fort Sztuki od 2002 roku; redaktorem był krytyk sztuki Łukasz Guzek.

Der Sturm (czasopismo)

Der Sturm – czasopismo poświęcone sztuce ekspresjonizmu, ukazujące się w Berlinie w latach 1910–1932, początkowo jako tygodnik, później dwa razy w miesiącu. ...

Sztuka (czasopismo)

SZTUKA – ilustrowane czasopismo poświęcone polskiej sztuce współczesnej oraz krytyce i eseistyce plastycznej. Prezentujące i popularyzujące na swych łamach a...

Sztuka i Dokumentacja

Sztuka i Dokumentacja – czasopismo naukowe o sztuce wydawane w latach 2009–2017 przez Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja. Od 2018 roku wydawcą pisma jest A...

Szum (czasopismo)

Szum – magazyn poświęcony polskiej sztuce współczesnej, ukazuje się jako kwartalnik i dziennik. Założony w 2013 roku przez Jakuba Banasiaka i Adama Mazura, k...

Valori plastici

Valori plastici – włoski miesięcznik kulturalny, wydawany w latach 1918–1922. Założycielem periodyku był Mario Broglio. Na łamach czasopisma publikowali m.in...

Zdrój (dwutygodnik)

Zdrój – dwutygodnik wydawany w Poznaniu w latach 1917–1922, skupiający pisarzy i artystów z grup Bunt i Zdrój. Założycielem i redaktorem naczelnym pisma był ...