Топ-100
 • Stealth Stealth

  Stealth – techniki mające na celu zmniejszenie możliwości wykrycia obiektu znanymi metodami obserwacji: począwszy od ludzkiego wzroku i słuchu, na metodach t...

 • Rozpoznanie elektromagnetyczne Rozpoznanie elektromagnetyczne

  Rozpoznanie elektromagnetyczne – rodzaj działalności wywiadowczej prowadzonej w środowisku promieniowania elektromagnetycznego, między innymi w telekomunikac...

 • Rozmagnesowanie Rozmagnesowanie

  Rozmagnesowanie, demagnetyzacja – usunięcie namagnesowania np. narzędzi, okrętów itp. Wykonuje się je zanikającym, przemiennym polem magnetycznym. Małe przed...

 • Obra-3 Obra-3

  Obra-3 – system samoosłony pojazdu lub obiektu wojskowego, wykrywający opromieniowanie laserem z dalmierza lub laserem naprowadzającym pocisk rakietowy. Syst...

 • Drawa (uzbrojenie) Drawa (uzbrojenie)

  Drawa – polski system kierowania ogniem wozów bojowych zastosowany m.in. w polskim czołgu PT-91 Twardy. System został opracowany przez Warszawskie Przemysłow...

 • Automatyczna stacja meteorologiczna Automatyczna stacja meteorologiczna

  Automatyczna stacja meteorologiczna – urządzenie, które na odpowiedni sygnał lub według ustalonego programu samoczynnie wykonuje pomiary określonych elementó...

 • Aerofotogrametria Aerofotogrametria

  Aerofotogrametria jest to wykonywanie i opracowywanie zdjęć lotniczych w celu sporządzenia map i planów; fotogrametria z powietrza za pomocą samolotów albo b...

Technika wojskowa

Przeskok generacyjny

Przejść generacyjny-to filozofia inwestowania w technologię, która w przyszłości może stać się dominujący, a nie w technologii powszechnie obecnie wykorzystywań.

Aerofotogrametria

Aerofotogrametria jest to wykonywanie i opracowywanie zdjęć lotniczych w celu sporządzenia map i planów; fotogrametria z powietrza za pomocą samolotów albo b...

Astronawigacyjny system kierowania

Astronawigacyjny system kierowania - sposób kierowania obiektem latającym według założonego programu lotu polegający na określaniu jego położenia w przestrze...

Automatyczna stacja meteorologiczna

Automatyczna stacja meteorologiczna – urządzenie, które na odpowiedni sygnał lub według ustalonego programu samoczynnie wykonuje pomiary określonych elementó...

Autonomiczny system sterowania

Autonomiczny system sterowania - zestaw urządzeń znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, sterujących jego lotem według założeń programu lotu. Rozr...

Bezwładnościowy system kierowania

Bezwładnościowy system kierowania – sposób kierowania obiektami latającymi według ustalonego programu lotu, w którym do pomiaru położenia obiektu w przestrze...

Bezwładnościowy system sterowania

Bezwładnościowy system kierowania - system sterowania aparatem latającym, oparty na zasadzie pomiaru i całkowania przyspieszeń powstających w aparacie. W cha...

Broń dawna

Broń dawna – ogólna nazwa broni wytwarzanej i stosowanej w okresie starożytnym, średniowiecznym i nowożytnym. Charakteryzuje się niską efektywnością bojową w...

Czynności okresowe

Czynności okresowe - ściśle określone prace wykonywane zgodnie z technologią ustaloną dla danego typu samolotu, silnika, wyposażenia lub agregatu. Czynności ...

Drawa (uzbrojenie)

Drawa – polski system kierowania ogniem wozów bojowych zastosowany m.in. w polskim czołgu PT-91 Twardy. System został opracowany przez Warszawskie Przemysłow...

Kumulacja

Kumulacja – zjawisko fizyczne koncentrujące i ukierunkowujące falę detonacyjną w ładunku kumulacyjnym do wytworzenia strumienia kumulacyjnego jako głównego c...

Meaconing

Meaconing – zakłócenie i wyciszenie odbieranych sygnałów radiowych, a następnie ponowne, opóźnione nadawanie cudzych sygnałów nawigacyjnych prowadzone w celu...

Obra-3

Obra-3 – system samoosłony pojazdu lub obiektu wojskowego, wykrywający opromieniowanie laserem z dalmierza lub laserem naprowadzającym pocisk rakietowy. Syst...

Rozmagnesowanie

Rozmagnesowanie, demagnetyzacja – usunięcie namagnesowania np. narzędzi, okrętów itp. Wykonuje się je zanikającym, przemiennym polem magnetycznym. Małe przed...

Rozpoznanie elektromagnetyczne

Rozpoznanie elektromagnetyczne – rodzaj działalności wywiadowczej prowadzonej w środowisku promieniowania elektromagnetycznego, między innymi w telekomunikac...

Samonaprowadzanie

Samonaprowadzanie - samoczynne kierowanie się pocisku na cel, polegające na automatycznym wykrywaniu celu, określaniu jego położenia i uruchamianiu układu st...

Samonaprowadzanie aktywne

Samonaprowadzanie aktywne – jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków kierowanych na cel. Samonaprowadzanie aktywne polega na ciągłym opromienianiu cel...

Samonaprowadzanie pasywne

Samonaprowadzanie pasywne – jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków na cel. Samonaprowadzanie pasywne stosuje się przy kierowaniu pocisków na obiekty...

Samonaprowadzanie półaktywne

Samonaprowadzanie półaktywne – jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków kierowanych na cel. Samonaprowadzanie półaktywne polega na ciągłym odbieraniu ...

Stealth

Stealth – techniki mające na celu zmniejszenie możliwości wykrycia obiektu znanymi metodami obserwacji: począwszy od ludzkiego wzroku i słuchu, na metodach t...

System uzbrojenia

System uzbrojenia system) – połączenie jednego lub wielu środków uzbrojenia z odpowiednim sprzętem, materiałami, obsługą, personelem i środkami dowozu oraz i...

System zarządzania polem walki

System zarządzania polem walki – zintegrowane oprogramowanie i sprzęt mające za zadanie wsparcie planowania, dowodzenia i łączności w siłach zbrojnych oraz k...

Tafios

Tafios – kryptonim pracy badawczo-rozwojowej zleconej przez MON do Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w roku 1994. Miała ona na celu opracowanie autom...

Wojna cybernetyczna

Wojna cybernetyczna – wykorzystanie komputerów, internetu i innych środków przechowywania lub rozprzestrzeniania informacji w celu przeprowadzania ataków na ...