Топ-100

Ikonografia

Ikonografia – dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Termin użyty w piśmiennictwie greckim jako eikonographia ma oznaczenie przedstawienia obrazowego.
W literaturze o sztuce występowała sporadycznie dopiero od drugiej połowy XVII wieku. Ikonografia oznaczała wówczas głównie opatrzony biograficznymi wyjaśnieniami zbiór portretów wybitnych osób ze starożytności oraz współczesności. Jednocześnie, od początku XVI wieku, łaciński termin icones określał wyobrażenia scen z życia Jezusa i świętych.
Dopiero w XIX wieku wszedł w powszechne użycie termin "ikonografia", mający 3 odrębne, jednocześnie rozwijające się działy: ikonografię portretową, sakralną i przyrodniczą. W pierwszej połowie XIX w., w związku z żywym zainteresowaniem sztuką średniowiecza, zaczęły ukazywać się pierwsze podręczniki ikonograficzne - nauki o tematach występujących w sztuce. W pierwszym 30-leciu XX wieku ikonografia stała się metodą, która łącząc analizę stylu z analizą ikonograficzną, wyjaśnia symboliczne i alegoryczne przedstawienia sztuki dawnej.
Teoretyczne podstawy takiej metodzie badawczej dał E. Panofsky, który wyróżnił najgłębszą interpretację treściową dzieła sztuki - jest to tzw. interpretacja ikonologiczna, której celem jest wykrycie treści dzieła sztuki jako zjawiska historycznego odzwierciedlającego sytuację polityczną, społeczną, ideologiczną i artystyczną. Zdaniem Panofskiego ikonologię należy pojmować jako ikonologię interpretującą. Jest to także nauka pomocnicza historii.

image

Ikonografia chrześcijańska nauka pomocnicza archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki badająca treści i formy ogółu wyobrażeń plastycznych dotyczących
Kali. Mit, ikonografia rytuał. Studia Religiologica Kraków. z.38 2005. s. 93. Małgorzata Sacha. Gniewne oblicze Kali. Mit, ikonografia rytuał. Studia
sztuce średniowiecznej przykład może stanowić wieża, często towarzysząca przedstawieniu św. Barbary. Ikonografia Atrybuty świętych Atrybucja sztuka
Ikonografia maryjna pojawia się w kulturze chrześcijańskiej od jej najwcześniejszego okresu. Przedstawienia Matki Jezusa należą do najważniejszych i i
zdarzenie wizualne płaskie lub przestrzenne, najczęściej kojarzone z działaniem artystycznym.. grafika malarstwo ikonologia ikonografia dzieło sztuki
zbiorcza dla filmów wykazujących podobne schematy fabularne, wspólną ikonografię określone typy bohaterów oraz sytuacje, w których rozgrywa się akcja
nazwami: kur, kurek, kokot jako samiec kury domowej w symbolice i ikonografii jest wieloznacznie interpretowany. Symbolizujący nadejście światła, zwiastujący
Edward Sydow: Ikonografia W: Karol Stromenger: Almanach Chopinowski 1949: kronika życia, dzieło, bibliografia, literatura, ikonografia varia. Warszawa:
Edward Sydow: Ikonografia W: Karol Stromenger: Almanach Chopinowski 1949: kronika życia, dzieło, bibliografia, literatura, ikonografia varia. Warszawa:

skąd scena ta została przyjęta przez ikonografię Bałkanów i Rusi. Pod wpływem Zachodu w XVII wieku, w ikonografii sceny Zaśnięcia spotyka się Chrystusa
Edward Sydow: Ikonografia W: Karol Stromenger: Almanach Chopinowski 1949 : kronika życia, dzieło, bibliografia, literatura, ikonografia varia. Warszawa:
sierpnia 7 września, tj. 7 września według kalendarza gregoriańskiego. Ikonografia W ikonografii święty przedstawiany jest w stroju biskupim lub stroju przyjętym
Edward Sydow: Ikonografia W: Karol Stromenger: Almanach Chopinowski 1949 : kronika życia, dzieło, bibliografia, literatura, ikonografia varia. Warszawa:
Pantokrator Wszechwładca, Pan wszystkiego, gr. Παντοκρατωρ w ikonografii przedstawienie Jezusa Chrystusa jako władcy i sędziego Wszechświata. Słowo
znakiem podległości obu egipskich królestw jednemu władcy. Tytulatura i ikonografia władców. W: Andrzej Ćwiek, Marek Chłodnicki: Śmierć i życie w starożytnym
Edward Sydow: Ikonografia W: Karol Stromenger: Almanach Chopinowski 1949: kronika życia, dzieło, bibliografia, literatura, ikonografia varia. Warszawa:
Chrystus Boleściwy łac. Vir Dolorum, Mąż Boleści w ikonografii chrześcijańskiej przedstawienie martwego lub zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa niebędącego
liturgiczne obchodzone jest w dzienną pamiątkę śmierci 17 maja Ikonografia W ikonografii św. Paschalis przedstawiany jest w habicie lub jako pasterz, czasami
Edward Sydow: Ikonografia W: Karol Stromenger: Almanach Chopinowski 1949 : kronika życia, dzieło, bibliografia, literatura, ikonografia varia. Warszawa:
wspomnienie obchodzone jest w polskich diecezjach 21 października. Ikonografia W ikonografii bł. Jakub przedstawiany jest w stroju biskupa wraz z pieczęcią
farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy oraz diecezji siedleckiej. Ikonografia W ikonografii Wschodu apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna z krótkimi

stycznia 11 lutego, tj. 11 lutego w rocznicę przeniesienia relikwii. Ikonografia W ikonografii Zachodu św. Ignacy ukazywany jest w szatach biskupich rytu wschodniego
barokowym grobowcu konfesji w kościele św. Anny w Krakowie. Ikonografia W ikonografii bywa przedstawiany w todze, birecie, z lilią którą dostał w czasie
miast: Wenecji, Salonik i Konstantynopola obecnie Stambuł Ikonografia W ikonografii święty przedstawiany jest jako młody, bezbrody mężczyzna w stroju
Święta Anna Samotrzecia Święta Anna Samotrzecia również Samotrzeć w ikonografii chrześcijańskiej przedstawienie św. Anny z Matką Bożą i małym Jezusem
ISBN 83 - 901758 - 1 - 9 Ikonografia świąt z liczby dwunastu Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa, 2007 ISBN 978 - 83 - 60311 - 09 - 7 Ikonografia świętych w prawosławiu
opata. Święty Magnus jest orędownikiem ukąszonych przez węże. Ikonografia W ikonografii przedstawiany jest najczęściej jako brodatego, wędrownego misjonarza
kwiaciarkom i ogrodnikom. Wzywana jest w przypadku waśni rodzinnych. Ikonografia W ikonografii przedstawiana jest, jako młoda dominikanka w habicie. Jej atrybutami
pielęgniarkom. Jest również orędowniczką w chorobach piersi. Ikonografia W ikonografii chrześcijańskiej św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni
Galicji Zachodniej.. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie tom I, 1999. ISBN 83 - 85988 - 26 - 2. Stare Cmentarze opis cmentarza, bogata ikonografia źródła