Топ-100
 • Young British Artists Young British Artists

  Young British Artists, w skrócie YBAs – grupa brytyjskich artystów współczesnych działająca w latach 90. XX w. Historia grupy i nurtu określanego jako Young ...

 • Wortycyzm Wortycyzm

  Wortycyzm – awangardowy kierunek sztuk plastycznych powstały w Anglii na początku XX wieku, równoległy do kubizmu i włoskiego futuryzmu. Był odpowiedzią na t...

 • Symbolizm Symbolizm

  Symbolizm – kierunek w poezji i sztukach plastycznych, powstały we Francji i Belgii w drugiej połowie XIX wieku, zakładał, że świat poznawany zmysłami jest z...

 • Suprematyzm Suprematyzm

  Suprematyzm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej stworzony przez rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia Kazimierza Malewicza w 1915 roku. Suprematyzm zakłada...

 • Puryzm (kierunek w malarstwie) Puryzm (kierunek w malarstwie)

  Puryzm – kierunek w malarstwie powstały z kubizmu syntetycznego, nawiązujący również do neoplastycyzmu i konstruktywizmu. Rozwinął się w latach 1916–1925, je...

 • Postimpresjonizm Postimpresjonizm

  Postimpresjonizm – terminem tym określa się różne zjawiska w sztuce francuskiej na przełomie XIX i XX wieku, wywodzące się z impresjonizmu, ale w dużej mierz...

 • Pop-art Pop-art

  Pop art, popart – prąd artystyczny w sztuce po II wojnie światowej, wywodzący się z ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Termin pop-art został po raz pierwszy użyt...

 • Performance Performance

  Performance – sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest obecność artysty w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Ar...

 • Orfizm (sztuka) Orfizm (sztuka)

  Orfizm – termin określający styl malarski, ukuty około 1912 roku przez Guillaumea Apollinairea w odniesieniu do prac niektórych artystów tworzących w Paryżu,...

 • Op-art Op-art

  Op-art, in. wizualizm – kierunek w grafice, modzie, sztuce użytkowej i malarstwie, którego zadaniem jest oddziaływanie na oko widza, a nie na jego intelekt c...

 • Nowy realizm Nowy realizm

  Nowy realizm – ruch artystyczny powstały w 1960 roku we Francji, analogiczny do amerykańskiego neodadaizmu. Pomysłodawcą i teoretykiem grupy był francuski kr...

 • Minimalizm (sztuki plastyczne) Minimalizm (sztuki plastyczne)

  Minimalizm, sztuka minimalna – nurt w sztuce, rozwijający się w latach 60. XX wieku. Twórcy minimalizmu dążyli do ograniczenia w dziele środków plastycznych....

 • Kubizm Kubizm

  Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbiarstwie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku ok. 1907 roku, poszukujący ...

 • Sztuka konkretna Sztuka konkretna

  Sztuka konkretna – prąd w sztuce współczesnej. Termin stworzony przez holenderskiego malarza i teoretyka sztuki Theo van Doesburga, który opierał się na teor...

 • Sztuka konceptualna Sztuka konceptualna

  Sztuka konceptualna – nurt sztuki XX-wiecznej, zasadzający się na eksponowaniu samego procesu twórczego, to co jest najważniejsze w dziele sztuki to koncept,...

 • Kolektyw Sztuki Socjologicznej Kolektyw Sztuki Socjologicznej

  Kolektyw Sztuki Socjologicznej – grupa artystyczna założona w 1974 przez Hervé Fischera, Jeana Paula Thenota i Freda Foresta. Działalność grupy była reakcją ...

 • Informel Informel

  Informel lub art informel – termin z zakresu historii sztuki, odnoszący się do europejskiego malarstwa lat 50., równoległego wobec amerykańskiego abstrakcyjn...

 • Immagine & Poesia Immagine & Poesia

  Immagine & Poesia – Obrazy i Poezja - międzynarodowy ruch artystyczny – literacki, założony w Alfa Teatro, w Turynie we Włoszech, w 2007 roku, pod patronatem...

 • Happening Happening

  Happening – zorganizowane wydarzenie o charakterze artystycznym, ograniczone czasowo, mające swoją dramaturgię, tworzącą logiczną narrację, lub zestaw znaków...

 • Grupa Gutai Grupa Gutai

  Grupa Gutai – stowarzyszenie artystycznej awangardy w Japonii. Stowarzyszenie zostało utworzone w 1954 r., w Osace. Do założycieli należą: Jirō Yoshihara, Ak...

 • Fluxus Fluxus

  Fluxus – międzynarodowy ruch artystyczny w sztuce XX wieku patronujący działaniom wielu dziedzin i artystom o różnych postawach i doświadczeniach sztuki, ale...

 • Ekspresjonizm (sztuka) Ekspresjonizm (sztuka)

  Ekspresjonizm – terminu tego po raz pierwszy użył dla oznaczenia swojej sztuki francuski malarz J.A. Hervè w 1901 roku, nadając tę nazwę cyklowi swoich obraz...

 • De Stijl De Stijl

  De Stijl – ugrupowanie artystyczne założone w 1917 roku w Lejdzie przez Theo van Doesburga i Pieta Mondriana, skupiające artystów abstrakcyjnych reprezentują...

 • Body art Body art

  Body art – kierunek w sztuce, w którym materiałem i środkiem ekspresji jest ciało artysty. Nurt pojawił się po raz pierwszy w drugiej połowie lat 60. XX w. w...

 • Black Mountain College Black Mountain College

  Black Mountain College – szkoła założona w 1933 w Black Mountain w Płn. Karolinie, USA. Nowy rodzaj szkoły w USA, w której nauka sztuk była centralnym punkte...

 • Bauhaus Bauhaus

  Bauhaus – uczelnia artystyczno-rzemieślnicza powstała w Weimarze z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w 1919 r., później od 1...

 • Arts and Crafts Movement Arts and Crafts Movement

  Arts and Crafts – ruch artystyczny, zrzeszający malarzy, rzeźbiarzy, architektów i rzemieślników w myśl tworzenia sztuki użytkowej, służącej całemu społeczeń...

 • Akcjonizm wiedeński Akcjonizm wiedeński

  Akcjonizm wiedeński – ruch artystyczny działający w latach 60. i 70. XX wieku, wyrastający ze sprzeciwu wobec katolicko-mieszczańskiego stylu życia w powojen...

Akcjonizm (sztuka)

Akcjonizm uznawany jest za rodzaj "teatru guerilla”, który powstał pod wpływem akcjonizmu wiedeńskiego. Był to ruch negujący opresyjne kulturowe struktury, z...

Akcjonizm wiedeński

Akcjonizm wiedeński – ruch artystyczny działający w latach 60. i 70. XX wieku, wyrastający ze sprzeciwu wobec katolicko-mieszczańskiego stylu życia w powojen...

Arte povera

Arte povera – ruch artystyczny rozwijający się w latach 1967-77. W 1967 roku włoski krytyk sztuki Germano Celant użył tego terminu opisując prace grupy włosk...

Arts and Crafts Movement

Arts and Crafts – ruch artystyczny, zrzeszający malarzy, rzeźbiarzy, architektów i rzemieślników w myśl tworzenia sztuki użytkowej, służącej całemu społeczeń...

Artyficjelizm

Artyficjelizm lub inaczej artyficjalizm – czeski awangardowy kierunek w dziedzinie sztuk plastycznych, malarski odpowiednik poetyzmu. Niektórymi swoimi eleme...

Bauhaus

Bauhaus – uczelnia artystyczno-rzemieślnicza powstała w Weimarze z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w 1919 r., później od 1...

Black Mountain College

Black Mountain College – szkoła założona w 1933 w Black Mountain w Płn. Karolinie, USA. Nowy rodzaj szkoły w USA, w której nauka sztuk była centralnym punkte...

Body art

Body art – kierunek w sztuce, w którym materiałem i środkiem ekspresji jest ciało artysty. Nurt pojawił się po raz pierwszy w drugiej połowie lat 60. XX w. w...

De Stijl

De Stijl – ugrupowanie artystyczne założone w 1917 roku w Lejdzie przez Theo van Doesburga i Pieta Mondriana, skupiające artystów abstrakcyjnych reprezentują...

Decentryzm

Decentryzm – koncepcja artystyczna postulująca umieszczenie centralnej części obrazowanego w utworze przedmiotu poza ramami tego utworu, skąd dominować ma na...

Ekspresjonizm (sztuka)

Ekspresjonizm – terminu tego po raz pierwszy użył dla oznaczenia swojej sztuki francuski malarz J.A. Hervè w 1901 roku, nadając tę nazwę cyklowi swoich obraz...

Fluxus

Fluxus – międzynarodowy ruch artystyczny w sztuce XX wieku patronujący działaniom wielu dziedzin i artystom o różnych postawach i doświadczeniach sztuki, ale...

Grupa Gutai

Grupa Gutai – stowarzyszenie artystycznej awangardy w Japonii. Stowarzyszenie zostało utworzone w 1954 r., w Osace. Do założycieli należą: Jirō Yoshihara, Ak...

Happening

Happening – zorganizowane wydarzenie o charakterze artystycznym, ograniczone czasowo, mające swoją dramaturgię, tworzącą logiczną narrację, lub zestaw znaków...

Heidelberg School

Heidelberg School – pierwszy znaczący ruch artystyczny w Australii. Nazwę ugrupowania wymyślił 1 lipca 1891 roku amerykański krytyk sztuki, Sidney Dickinson,...

Immagine & Poesia

Immagine & Poesia – Obrazy i Poezja - międzynarodowy ruch artystyczny – literacki, założony w Alfa Teatro, w Turynie we Włoszech, w 2007 roku, pod patronatem...

Informel

Informel lub art informel – termin z zakresu historii sztuki, odnoszący się do europejskiego malarstwa lat 50., równoległego wobec amerykańskiego abstrakcyjn...

Junk art

Junk-art to jedna z tendencji w sztuce amerykańskiej rozwijająca się w latach 50. XX wieku w ramach ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Często kojarzona z neodada...

Kolektyw Sztuki Socjologicznej

Kolektyw Sztuki Socjologicznej – grupa artystyczna założona w 1974 przez Hervé Fischera, Jeana Paula Thenota i Freda Foresta. Działalność grupy była reakcją ...

Sztuka konceptualna

Sztuka konceptualna – nurt sztuki XX-wiecznej, zasadzający się na eksponowaniu samego procesu twórczego, to co jest najważniejsze w dziele sztuki to koncept,...

Sztuka konkretna

Sztuka konkretna – prąd w sztuce współczesnej. Termin stworzony przez holenderskiego malarza i teoretyka sztuki Theo van Doesburga, który opierał się na teor...

Kubizm

Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbiarstwie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku ok. 1907 roku, poszukujący ...

Minimalizm (sztuki plastyczne)

Minimalizm, sztuka minimalna – nurt w sztuce, rozwijający się w latach 60. XX wieku. Twórcy minimalizmu dążyli do ograniczenia w dziele środków plastycznych....

Mizerabilizm

Mizerabilizm – kierunek w sztuce francuskiej lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Nazwa pochodzi do francuskiego wyrazu "miserable” – nędzny. We Fr...

Neokonstruktywizm

Neokonstruktywizm – jeden z elementów postmodernizmu i neoawangardy. Nurt w abstrakcji geometrycznej, który pojawił się po II wojnie światowej, nawiązuje do ...

Niezależny ruch artystyczny

Niezależny ruch artystyczny – zjawisko w polskiej sztuce współczesnej polegające na wspólnotowym działaniu środowisk artystycznych w latach 70. i 80. XX wiek...

Nowa Rzeczowość

Nowa Rzeczowość, także Realizm Magiczny – kierunek w sztuce niemieckiej przełomu lat 20. i 30. XX w., przeciwstawiający się ekspresjonizmowi i abstrakcjonizm...

Nowy realizm

Nowy realizm – ruch artystyczny powstały w 1960 roku we Francji, analogiczny do amerykańskiego neodadaizmu. Pomysłodawcą i teoretykiem grupy był francuski kr...

Op-art

Op-art, in. wizualizm – kierunek w grafice, modzie, sztuce użytkowej i malarstwie, którego zadaniem jest oddziaływanie na oko widza, a nie na jego intelekt c...

Orfizm (sztuka)

Orfizm – termin określający styl malarski, ukuty około 1912 roku przez Guillaumea Apollinairea w odniesieniu do prac niektórych artystów tworzących w Paryżu,...

Performance

Performance – sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest obecność artysty w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Ar...

Piurblagizm

Piurblagizm – kierunek w literaturze stworzony przez Stanisława Ignacego Witkiewicza. Manifest piurblagizmu, wraz z utworami, został wydany w Zakopanem przez...

Pop-art

Pop art, popart – prąd artystyczny w sztuce po II wojnie światowej, wywodzący się z ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Termin pop-art został po raz pierwszy użyt...

Postimpresjonizm

Postimpresjonizm – terminem tym określa się różne zjawiska w sztuce francuskiej na przełomie XIX i XX wieku, wywodzące się z impresjonizmu, ale w dużej mierz...

Puryzm (kierunek w malarstwie)

Puryzm – kierunek w malarstwie powstały z kubizmu syntetycznego, nawiązujący również do neoplastycyzmu i konstruktywizmu. Rozwinął się w latach 1916–1925, je...

Suprematyzm

Suprematyzm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej stworzony przez rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia Kazimierza Malewicza w 1915 roku. Suprematyzm zakłada...

Symbolizm

Symbolizm – kierunek w poezji i sztukach plastycznych, powstały we Francji i Belgii w drugiej połowie XIX wieku, zakładał, że świat poznawany zmysłami jest z...

Transawangarda

Transawangarda – włoska odmiana tendencji ekspresjonistycznych w sztuce współczesnej schyłku lat 70. i 80., pojawiających się niemal równocześnie w wielu kra...

Wortycyzm

Wortycyzm – awangardowy kierunek sztuk plastycznych powstały w Anglii na początku XX wieku, równoległy do kubizmu i włoskiego futuryzmu. Był odpowiedzią na t...

Young British Artists

Young British Artists, w skrócie YBAs – grupa brytyjskich artystów współczesnych działająca w latach 90. XX w. Historia grupy i nurtu określanego jako Young ...