Топ-100

Mecenat

Mecenat − opieka wpływowych i bogatych miłośników, amatorów literatury i sztuki nad twórcami. Na ogół wiąże się to z finansowym wspieraniem tych artystów i ich poczynań.
Samo określenie wywodzi się od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa.
Dawny mecenat dworski, królewski, magnacki, kościelny szczególnie papieski zastąpiły w czasach współczesnych formy opieki sprawowanej przez wyspecjalizowane instytucje społeczne, np. fundacje państwowe i prywatne. Wielkim mecenasem sztuki w Polsce był Stanisław August Poniatowski. Finansował liczne przedsięwzięcia artystyczne, wielokrotnie zaciągając w tym celu pożyczki. Wiele osób zarzucało mu jako królowi trwonienie pieniędzy na sztukę, gdy brakowało funduszy na wojsko oraz inne potrzeby państwa. W ostatnich czasach mecenasem artystów jest zazwyczaj państwo, co prowokuje rozmaite dyskusje na temat praw obu stron.

image

redystrybucja jest możliwa tylko na zasadzie dobrowolnych transferów darowizny, mecenat występuje ochrona początkowego wyposażenia pojedynczych jednostek.
Polskiej Patronat roku ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Inne znaczenia: Patronat Wilkołak: Apokalipsa mecenat patron prawo patronatu
dało odszukać. Jego wnuk, Lorenzo Medici, obliczył, że Kosma wydał na mecenat olbrzymią sumę ponad 600 000 florenów. Rodzina Medyceuszy miała wrogów
właściciela Dymitra Chaleckiego - podskarbiego litewskiego, który naśladował mecenat artystyczny Zygmunta Augusta Meble z XVII w.: francuski kredens, krzesła
katolickiego na Śląsku, t. 2, Warszawa 1995, s. 69 - 70. Aleksandra Szewczyk: Mecenat artystyczny biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy
późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 2003, s. 159 - 160. B. Czechowicz, Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Warszawa 2005, ss. 432 433
przypadł na XV w. znany z tzw. spisku Pazzich oraz działalności na polu mecenatu artystycznego. Rodzina Pazzich miała wywodzić się do rycerza I krucjaty
również mniej znaną muzykę z innych krajów. Wydawnictwo sprawuje również mecenat nad młodymi wykonawcami oraz kompozytorami. Ma na swym koncie ok. 200 wydanych
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1972 r. obronił pracę doktorską nt. Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII w.. W 1979 r. uzyskał stopień

1917 roku w tym samym mieście Komisji Litewskiej. Sprawowała polityczny mecenat nad powstającymi wojskowymi oddziałami ochotniczymi samoobron Kresów Wschodnich
M.P. z 1932 r. nr 209, poz. 242 MagdalenaM. Kołtunowicz MagdalenaM., Mecenat artystyczny i działalność kolekcjonerska Ludwika Wiktora Kielbassa, Lublin
poślubiła Franciszka z Dembian Dembińskiego spod herbu Rawicz Obecnie jej mecenat uważany jest za jeden z najbardziej interesujących z końca XVIII wieku
polskim dworze księciu pruskiemu Albrechtowi Hohenzollernowi. Utracił mecenat króla, jego dom w Wilnie zburzono w 1566 roku, a on sam uciekł do Poznania
2012 w Los Angeles francusko - amerykańska dziennikarka, filantropka i mecenat sztuki. Od 1955 do 2003 była żoną aktora, działacza społecznego i humanitarysty
Niemiec, ponieważ Książę Karol August panował 1758 1828 roztoczył szeroki mecenat artystyczny, z którego korzystali tacy wybitni literaci jak Christoph Martin
biskupim w Poznaniu jest słabo udokumentowany, wiadomo jednak, że sprawował mecenat nad artystami. Sprowadził również płyty z zakładu Vischera na groby swój
późnośredniowiecznej kultury dworskiej i rycerskiej. Na dworze Filipa Dobrego rozkwitł mecenat kulturalny zarówno wobec malarzy, rzeźbiarzy jak i muzyków. Także Filip
Słownika Artystów Polskich. Stopień doktora uzyskała na podstawie pracy Mecenat artystyczny Kazimierza Leona Sapiehy 1609 - 1656 Stypendystka Fundacji
pokaźną bibliotekę zawierającą pozycje zakazane przez inkwizycję. Roztaczali mecenat nad naukowcami i artystami epoki, do których należeli m.in. Leandro Fernández

głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Rozwadowskiej pochodzący z czasów mecenatu Lubomirskich. Wyróżniającym się elementem jest wieża zachodnia z jej widocznymi
dzielących los zubożałego społeczeństwa. Po 1933 roku pojawił się w Ameryce mecenat państwa nad artystami, który zmienił ich położenie. Prezydent Franklin
Ptolemeusz, Pomponiusz Mela Praca ta była formą zapłaty Stryjkowskiego za mecenat jakiego udzielił mu książę słucki Jerzy III Olelkowicz. Maciej Stryjkowski
zbiorach Czartoryskich w Krakowie, Lublin 1964 J. Golonka, J. Żmudziński, Mecenat kulturalny i artystyczny paulinów polskich. Jubileusz 700 - lecia Zakonu
zwłaszcza historii prawosławia. W 1998 na podstawie pracy magisterskiej pt. Mecenat artystyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie architektury
Téllez - Girón, czołowi przedstawiciele hiszpańskiego oświecenia. Roztaczali mecenat nad wieloma naukowcami i artystami epoki. W latach 1797 1807 Esteve namalował
terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu
Galás, czy Manu Chao. Przez długi okres Centrum Sztuki Impart sprawowało mecenat nad Wrocławskim Chórem Chłopięcym Pueri Consonantes oraz Wrocławską Orkiestrą
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Promotorem jego pracy Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze był Stanisław Łempicki. Problemy
głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Rozwadowskiej pochodzący z czasów mecenatu Lubomirskich. Wyróżniającym się elementem jest wieża zachodnia z jej widocznymi

Neue Deutsche Biographie, Bd. 10, Berlin 1974, s. 482 - 483 Szewczyk A., Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona 1506 - 1520 Wrocław

 • redystrybucja jest możliwa tylko na zasadzie dobrowolnych transferów darowizny, mecenat występuje ochrona początkowego wyposażenia pojedynczych jednostek.
 • Polskiej Patronat roku ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Inne znaczenia: Patronat Wilkołak: Apokalipsa mecenat patron prawo patronatu
 • dało odszukać. Jego wnuk, Lorenzo Medici, obliczył, że Kosma wydał na mecenat olbrzymią sumę ponad 600 000 florenów. Rodzina Medyceuszy miała wrogów
 • właściciela Dymitra Chaleckiego - podskarbiego litewskiego, który naśladował mecenat artystyczny Zygmunta Augusta Meble z XVII w.: francuski kredens, krzesła
 • katolickiego na Śląsku, t. 2, Warszawa 1995, s. 69 - 70. Aleksandra Szewczyk: Mecenat artystyczny biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy
 • późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 2003, s. 159 - 160. B. Czechowicz, Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Warszawa 2005, ss. 432 433
 • przypadł na XV w. znany z tzw. spisku Pazzich oraz działalności na polu mecenatu artystycznego. Rodzina Pazzich miała wywodzić się do rycerza I krucjaty
 • również mniej znaną muzykę z innych krajów. Wydawnictwo sprawuje również mecenat nad młodymi wykonawcami oraz kompozytorami. Ma na swym koncie ok. 200 wydanych
 • na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1972 r. obronił pracę doktorską nt. Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII w.. W 1979 r. uzyskał stopień
 • 1917 roku w tym samym mieście Komisji Litewskiej. Sprawowała polityczny mecenat nad powstającymi wojskowymi oddziałami ochotniczymi samoobron Kresów Wschodnich
 • M.P. z 1932 r. nr 209, poz. 242 MagdalenaM. Kołtunowicz MagdalenaM., Mecenat artystyczny i działalność kolekcjonerska Ludwika Wiktora Kielbassa, Lublin
 • poślubiła Franciszka z Dembian Dembińskiego spod herbu Rawicz Obecnie jej mecenat uważany jest za jeden z najbardziej interesujących z końca XVIII wieku
 • polskim dworze księciu pruskiemu Albrechtowi Hohenzollernowi. Utracił mecenat króla, jego dom w Wilnie zburzono w 1566 roku, a on sam uciekł do Poznania
 • 2012 w Los Angeles francusko - amerykańska dziennikarka, filantropka i mecenat sztuki. Od 1955 do 2003 była żoną aktora, działacza społecznego i humanitarysty
 • Niemiec, ponieważ Książę Karol August panował 1758 1828 roztoczył szeroki mecenat artystyczny, z którego korzystali tacy wybitni literaci jak Christoph Martin
 • biskupim w Poznaniu jest słabo udokumentowany, wiadomo jednak, że sprawował mecenat nad artystami. Sprowadził również płyty z zakładu Vischera na groby swój
 • późnośredniowiecznej kultury dworskiej i rycerskiej. Na dworze Filipa Dobrego rozkwitł mecenat kulturalny zarówno wobec malarzy, rzeźbiarzy jak i muzyków. Także Filip
 • Słownika Artystów Polskich. Stopień doktora uzyskała na podstawie pracy Mecenat artystyczny Kazimierza Leona Sapiehy 1609 - 1656 Stypendystka Fundacji
 • pokaźną bibliotekę zawierającą pozycje zakazane przez inkwizycję. Roztaczali mecenat nad naukowcami i artystami epoki, do których należeli m.in. Leandro Fernández
 • głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Rozwadowskiej pochodzący z czasów mecenatu Lubomirskich. Wyróżniającym się elementem jest wieża zachodnia z jej widocznymi
 • dzielących los zubożałego społeczeństwa. Po 1933 roku pojawił się w Ameryce mecenat państwa nad artystami, który zmienił ich położenie. Prezydent Franklin
 • Ptolemeusz, Pomponiusz Mela Praca ta była formą zapłaty Stryjkowskiego za mecenat jakiego udzielił mu książę słucki Jerzy III Olelkowicz. Maciej Stryjkowski
 • zbiorach Czartoryskich w Krakowie, Lublin 1964 J. Golonka, J. Żmudziński, Mecenat kulturalny i artystyczny paulinów polskich. Jubileusz 700 - lecia Zakonu
 • zwłaszcza historii prawosławia. W 1998 na podstawie pracy magisterskiej pt. Mecenat artystyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie architektury
 • Téllez - Girón, czołowi przedstawiciele hiszpańskiego oświecenia. Roztaczali mecenat nad wieloma naukowcami i artystami epoki. W latach 1797 1807 Esteve namalował
 • terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu
 • Galás, czy Manu Chao. Przez długi okres Centrum Sztuki Impart sprawowało mecenat nad Wrocławskim Chórem Chłopięcym Pueri Consonantes oraz Wrocławską Orkiestrą
 • Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Promotorem jego pracy Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze był Stanisław Łempicki. Problemy
 • głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Rozwadowskiej pochodzący z czasów mecenatu Lubomirskich. Wyróżniającym się elementem jest wieża zachodnia z jej widocznymi
 • Neue Deutsche Biographie, Bd. 10, Berlin 1974, s. 482 - 483 Szewczyk A., Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona 1506 - 1520 Wrocław

Mecenat: mecenat a sponsoring, mecenat krzyżówka, mecenat państwa, mecenat rodzaje, mecenas i mecenat, mecenat w pr, czym jest mecenat, mecenat synonim

Mecenat a sponsoring.

Mecenat Słownik SJP. Mecenat Miasta Krakowa. O Krakowie mówi się, że jest to miasto artystów. I słusznie, bo obok licznie zamieszkujących tu naukowców i studentów znaczącą. Mecenat synonim. Mecenat Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Mariaż mody z biznesem polscy kreatorzy projektują płytki ceramiczne, ubierają pracowników hotelu A to dopiero początek! Polska moda.

Mecenat państwa.

Sponsoring i mecenat. W 270 lecie powstania Biblioteki Braci Załuskich w Domu pod Królami, w Warszawie i Kobyłce odbyła się dwudniowa konferencja naukowa Idea i tradycja. Mecenat rodzaje. Mecenat Tłumaczenie po angielsku Słownik polsko angielski Diki. Mecenat i sponsoring w sztuce. OPERĘ POPROSZĘ! Mecenat i sponsoring w sztuce 28 maja 2017, godz. KUP BILET Sprawdź harmonogram całego. Mecenas i mecenat. Mecenat – co to znaczy. Co oznacza pojęcie mecenat. Spragnieni Piękna. Aukcja charytatywna wyniki. 12 lutego 2018, godz. Mecenat nad Salą Pastelu Stanisława Wyspiańskiego na okres jednego roku.

Mecenat 11. Solanin Film Festiwal 2019 Offowy Festiwal Filmowy.

Zobacz synonimy słowa mecenat w najlepszym słowniku synonimów języka polskiego. Mécénat tłumacz z francuskiego na angielski Cambridge Dictionary. Kup subskrypcję zaloguj się Twoje konto Ustawienia subskrypcji Twoja półka Archiwum wydań Treści Premium Wyloguj się. Mecenat Encyklopedia PWN źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy. DZIŚ JEST: 28 LISTOPADA 2019 r. Św. Jakuba z Marchii Bł. Marii Heleny Stollenwerk. Św. Jakuba z Marchii Bł. Marii Heleny Stollenwerk. Księgarnia Polonia. Mecenat Sklep. Finansowanie i mecenat Programy Ministra Środki europejskie Stypendia Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Kultura Dostępna Pomoc socjalna.

Mecenat kulturalny bip podkarpackie.

Terminem tym określa się wspieranie nauki, sztuki, opiekę roztaczaną nad artystami i ludźmi utalentowanymi. W Polsce mecenat królewski nie był. Mecenat Święty Wojciech Dom Medialny. Mecenat dla kogo? pakiety. Nazwę Państwa firmy i jej logo będą mieli okazję zobaczyć wszyscy zainteresowani premierami, realizowanymi w Teatrze im. Patronat i mecenat O firmie Archicom. Patronat nad sztuką, literaturą i nauką, sprawowany przez państwo lub jakąś instytucję. POWIĄZANE HASŁA: quasi mecenat. Mecenat Kulturalne Śródmieście m.st. Warszawy. Reformacja: nowe odłamy religijne nie uznające władzy papieża. Rozwój języków narodowych. Wzrost potęgi odrębnych państw. Druk, mecenat, sława twórcy.

Synonim mecenat Słownik synonimów do słowa mecenat.

Termin wywodzi się od Mecenasa, opiekuna pisarzy rzymskich w I w. p.n.e., chociaż sama instytucja mecenatu była już znana w starożytnej Grecji mecenat. Programy MKIDN 2019 MKiDN. Snart är det alla hjärtans dag… Vem klappar ditt hjärta lite extra för? Passa på att i god tid köpa perfekta gåvor med studentrabatt genom Mecenat. Kolla.

Mecenat – Tłumacz, translator, słownik angielski, niemiecki, rosyjski.

Wspieramy twórców różnych gatunków muzycznych. Pod naszymi skrzydłami Cracow Singers, Fresco Sonare, Insieme, Swada, Wataha Drums. Mecenat FUNDACJA DLA POLONII. Dotacje na realizacje zadań przyznawane są w drodze rozstrzygania konkursów ofert lub w trybie tzw. małych dotacji. Mogą je otrzymywać organizacje. Kancelaria Mecenat. Filharmonia Narodowa, film Kurier czy Szalone Dni Muzyki to przykłady zaangażowania PGE Polskiej Grupy Energetycznej w mecenat.

Mecenat kultury Polpharma producent leków i farmacja Polskie.

Doroczne nagrody Sucovia wręczone. Uhonorowano najbardziej zasłużonych dla gminy Żukowo ZDJĘCIA, WIDEO. 2018 03 16:37. 16 marca w Żukowie​. MECENAT PCh24.pl Prawa Strona Internetu. Informacje z życia. Mecenat tłumaczenie na angielski oraz definicja. Co znaczy i jak powiedzieć ​mecenat po angielsku? patronage.

Mecenat z pozytywną energią Wprost.

Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Tel. 17 850 17 00. Mecenat kultury i sztuki KSSE. Mecenat. dyplom bike maraton. logo empol okna Wrocław Źródła ul. Inwestycyjna 1 48 71 77264 00 fabryka@ mapa logo. Copyright © 2020. Operę poproszę! Mecenat i sponsoring w sztuce Teatr Wielki w Łodzi. Mecenat na koncertem z okazji inauguracji obchodów 60 lecia Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego Mecenat nad poznańskim Orszakiem. Elbląski Mecenat Oficjalny serwis internetowy miasta Elbląg. Mecenat kultury i sztuki. Katowicka SSE S.A. jako właściciel Galerii StrefArt od lat jest zaangażowana w rozwój kultury i sztuki w regionie. StrefArt Muzeum w.

Mecenat i sponsoring firmy Empol Okna Wrocław.

Słowo mecenat posiada 26 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa mecenat: kuratela, patronat, opieka, pielęgnacja, egida, auspicje, troszczenie. Mecenat tłumaczenie polski niemiecki PONS. Mecenat. Buduj swoją rozpoznawalność wśród kreatywnych Twórców i ich Patronów. Partnerzy Patronite tacy jak ZIPSEE Cyfrowa Polska docierają. Mecenat renesansowy. Mecenat kultury Opera Krakowska Kraków Airport od 2009 r. jest mecenasem Opery Krakowskiej, instytucji kultury Województwa Małopolskiego. Mecenat nad Salą Pastelu Stanisława Wyspiańskiego na okres. Zanim zachwycimy się najnowszym spektaklem, wysłuchamy koncertu czy obejrzymy wystawę, ktoś musi to przygotować. Wcześniej jednak.

Mecenat – Starożytność – skarbnica wiedzy o epoce starożytnej.

Konkurs Mecenat Małopolski. wróć do: Konkursy grantowe. W dniu 10 września 2019 r. o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Mecenat WSKSiM. Słowo mecenat pochodzi od nazwiska Caiusa Cilniusa Maecenasa, który poza tym, że był doradcą i przyjacielem cesarza rzymskiego. Mecenat definicja, synonimy, przykłady użycia. Opinia Mecenat, czyli współpraca win win. Czy biznes i kultura to dwa wykluczające się światy? Zdecydowanie się z tym nie zgadzam.

Mecenat Sverige Snart är det alla hjärtans dag… Vem Facebook.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest instytucją kultury prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa. MECENAT SZTUKI Agencja Reklamowa Radom PartGroup. Z serca Bóg zapłać za mecenat nad naszą Uczelnią, za życzliwość, modlitwę, inspiracje i dobro płynące z Państwa strony w kierunku naszej Uczelni. Mecenat Edukator. Firma windykacyjna Mecenat. Mecenat to sprawdzona i ceniona na polskim rynku firma windykacyjna. Na tle konkurencji wyróżnia nas przede wszystkim bogate. Mecenat i sponsoring Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Chcesz wesprzeć organizację, której celem jest edukacja i wzmacnianie zachowań prozdrowotnych? Chętnie czytasz i cenisz nasze artykuły? Zostań. Mecenat Materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie. Końcu lat pięćdziesiątych, powstało zjawisko lansowane, a nawet wywołane przez mecenat państwa Cepelię, muzea etnograficzne rozkwit.

Mecenat, Kasztanowa 36, Puck 84 100 Biuro rachunkowe, numer.

Sprawdź tutaj tłumaczenei polski niemiecki słowa mecenat w słowniku online PONS! Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa. MECENAT AleKlasa. Tłumaczenie mécénat sponsorship, patronage. Przeczytaj więcej w słowniku francusko angielskim Cambridge.