Топ-100
 • Język zachodniopoleski Język zachodniopoleski

  Język zachodniopoleski – mikrojęzyk używany na południowo-zachodniej Białorusi, północno-zachodniej Ukrainie i na wschodnich obrzeżach Polski. Wykazuje przej...

 • Język ukraiński Język ukraiński

  Język ukraiński – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 37 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka ur...

 • Język rusiński Język rusiński

  Język rusiński – język słowiański używany przez Rusinów. Posiada kilka odmian. Posługują się nim Rusini mieszkający na Zakarpaciu, we wschodniej Słowacji, w ...

 • Grupa pomorska języków lechickich Grupa pomorska języków lechickich

  Grupa pomorska języków lechickich – hipotetyczna grupa języków lub dialektów, którymi posługiwała się i nadal posługuje się autochtoniczna ludność polskiego ...

 • Polski język migowy Polski język migowy

  Polski język migowy – język migowy, którym posługują się głusi w Polsce, stanowiący ich naturalny język komunikacji. Jest to język wizualno-przestrzenny. Od ...

 • Język słowacki Język słowacki

  Język słowacki należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji, gdzie jest języki...

 • Język litewski Język litewski

  Język litewski – język z grupy języków bałtyckich, którym posługuje się ok. 4 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zach...

 • Etnolekt hałcnowski Etnolekt hałcnowski

  Etnolekt hałcnowski – wymarły etnolekt z grupy języków germańskich, którym przed 1945 rokiem posługiwali się niemieccy mieszkańcy wsi Hałcnów, obecnej dzieln...

 • Etnolekt słowiński Etnolekt słowiński

  Etnolekt słowiński, gwara słowińska, język słowiński – mowa zachodniosłowiańska kwalifikowana obecnie jako odrębny język, dialekt kaszubszczyzny, lub jej gwa...

 • Bielsko-bialska wyspa językowa Bielsko-bialska wyspa językowa

  Bielsko-bialska wyspa językowa – niemiecka wyspa językowa istniejąca od XIII wieku do roku 1945 na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i zachodniej Małopolski, w...

 • Język białoruski Język białoruski

  Język białoruski – język wschodniosłowiański używany głównie na Białorusi. Liczba osób posługujących się nim wynosi około 3 milionów. Język białoruski wyodrę...

Język białoruski

Język białoruski – język wschodniosłowiański używany głównie na Białorusi. Liczba osób posługujących się nim wynosi około 3 milionów. Język białoruski wyodrę...

Bielsko-bialska wyspa językowa

Bielsko-bialska wyspa językowa – niemiecka wyspa językowa istniejąca od XIII wieku do roku 1945 na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i zachodniej Małopolski, w...

Etnolekt słowiński

Etnolekt słowiński, gwara słowińska, język słowiński – mowa zachodniosłowiańska kwalifikowana obecnie jako odrębny język, dialekt kaszubszczyzny, lub jej gwa...

Gwary kłodzkie języka czeskiego

Gwary kłodzkie języka czeskiego – gwary języka czeskiego używany przez mniejszość czeską w tzw. czeskim kątku, na ziemi kłodzkiej. Etnolekt ten cechuje kilka...

Gwary podlaskie (ukraińskie)

Ukraińskie gwary podlaskie, język chachłacki lub język podlaski – określenie różnych gwar wschodniosłowiańskich, używanych obecnie głównie przez ludność praw...

Etnolekt hałcnowski

Etnolekt hałcnowski – wymarły etnolekt z grupy języków germańskich, którym przed 1945 rokiem posługiwali się niemieccy mieszkańcy wsi Hałcnów, obecnej dzieln...

Język litewski

Język litewski – język z grupy języków bałtyckich, którym posługuje się ok. 4 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zach...

Język słowacki

Język słowacki należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji, gdzie jest języki...

Język karaimski

Język karaimski – język z kipczackiej grupy języków tureckich, którym posługują się Karaimi zamieszkujący Litwę, Krym i Polskę.

Polski język migowy

Polski język migowy – język migowy, którym posługują się głusi w Polsce, stanowiący ich naturalny język komunikacji. Jest to język wizualno-przestrzenny. Od ...

Grupa pomorska języków lechickich

Grupa pomorska języków lechickich – hipotetyczna grupa języków lub dialektów, którymi posługiwała się i nadal posługuje się autochtoniczna ludność polskiego ...

Język romski

Język romski lub romani – mowa indoeuropejska z gałęzi nowoindyjskiej języków indoaryjskich. Romani jest jedynym autochtonicznym językiem indoaryjskim używan...

Język rusiński

Język rusiński – język słowiański używany przez Rusinów. Posiada kilka odmian. Posługują się nim Rusini mieszkający na Zakarpaciu, we wschodniej Słowacji, w ...

Język ukraiński

Język ukraiński – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 37 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka ur...

Etnolekt wilamowski

Etnolekt wilamowski – etnolekt z grupy zachodniej języków germańskich, którym posługują się mieszkańcy Wilamowic koło Bielska-Białej. Na początku XXI wieku n...

Język zachodniopoleski

Język zachodniopoleski – mikrojęzyk używany na południowo-zachodniej Białorusi, północno-zachodniej Ukrainie i na wschodnich obrzeżach Polski. Wykazuje przej...