Топ-100
 • Totem (religia) Totem (religia)

  Totem – termin określający zjawiska związane z relacjami człowieka z mitycznym przodkiem zwierzęcym lub roślinnym, czasem zjawiskiem przyrodniczym. Klany pos...

 • Tabu Tabu

  Tabu – w najogólniejszym sensie terminu, głęboki i fundamentalny zakaz kulturowy, którego złamanie powoduje spontaniczną i niejednokrotnie gwałtowną reakcję ...

 • Świątynia Świątynia

  Świątynia – miejsce kultu religijnego. W sensie szerszym, jest to każda budowla wzniesiona w celu sprawowania w niej wszelkiego rodzaju obrzędów religijnych....

 • Słupowe nagrobki Słupowe nagrobki

  Słupowe nagrobki szeklerskie – z węg. zwane Kopjafa – "drewniana kopia", "drewniany słup"; lub fejfa – "drzewo głowowe", stanowią jeden z charakterystycznych...

 • Opętanie Opętanie

  Opętanie – stan umysłu, w którym poszczególny człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, nie fizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachow...

 • Manaizm Manaizm

  Manaizm – jeden z elementów występujących w religiach pierwotnych, głównie w religiach Polinezji. Opiera się on na wierze w manę. Słowo to, pochodzenia melan...

 • Kult przodków Kult przodków

  Kult przodków – praktyka religijna oparta na wierze w życie pozagrobowe przodków, ich wpływ na życie ziemskie oraz możliwość komunikowania się z nimi poprzez...

 • Kadzidło Kadzidło

  Kadzidło – substancje zapachowe uwalniane podczas spalania, pochodzenia naturalnego stosowane w rytuałach religijnych, medytacji, w kosmetyce, kuchni i medyc...

 • Czuringa Czuringa

  Czuringa – u Aborygenów przedmiot wykonany z drewna lub kamienia, płaski, owalny lub czasem okrągły, o długości 10-15 cm. Jest to rzecz, w której manifestuje...

 • Cierpienie Cierpienie

  Cierpienie – ból, doznanie braku lub straty doświadczane przez osobę. Cierpienie jest jednym z głównych problemów, na który dają odpowiedź religie. Dla relig...

Antropologia religii

Chużgan

Chużgan – rytualny przedmiot, w religii australijskich aborygenów. To płyty o owalnym kształcie wydłużonym kształcie, wykonane z kamienia lub drewna. Mocuje się wydają charakterystyczne gwizdy widać, jak głos Ducha. Dzieciom nie wolno te przedmioty, aby spojrzeć na. Tajemnica ich działania, uczą się tylko jako osoby dorosłe.

Animatyzm

Animatyzm - termin ukuty przez R. R. Maretta dla określenia występującej w niektórych kulturach wiary w nadprzyrodzone moce. Moce te są nieożywione i bezosob...

Antropologia religii

Antropologia religii – dział antropologii kulturowej zajmujący się zależnością między cechami społeczeństw, a wyznawaną przez nie religią. Często mylona jest...

Cierpienie

Cierpienie – ból, doznanie braku lub straty doświadczane przez osobę. Cierpienie jest jednym z głównych problemów, na który dają odpowiedź religie. Dla relig...

Czuringa

Czuringa – u Aborygenów przedmiot wykonany z drewna lub kamienia, płaski, owalny lub czasem okrągły, o długości 10-15 cm. Jest to rzecz, w której manifestuje...

Etnologia religii

Etnologia religii, etnoreligioznawstwo – dział religioznawstwa badający genezę i rozwój religii pierwotnych ludów nieposiadających koniecznie pisma. Główne n...

Euhemer (czasopismo)

Euhemer. Przegląd Religioznawczy od 1992 r. Przegląd Religioznawczy – czasopismo religioznawcze, założone w 1957 r. w Warszawie przez Stowarzyszenie Ateistów...

Kadzidło

Kadzidło – substancje zapachowe uwalniane podczas spalania, pochodzenia naturalnego stosowane w rytuałach religijnych, medytacji, w kosmetyce, kuchni i medyc...

Kult płodności

Kult płodności – jedna z form kultu religijnego cechująca się oddawaniem czci różnym przejawom i źródłom płodności, jak np. urodzaj, deszcz, Słońce, Księżyc,...

Kult przodków

Kult przodków – praktyka religijna oparta na wierze w życie pozagrobowe przodków, ich wpływ na życie ziemskie oraz możliwość komunikowania się z nimi poprzez...

Manaizm

Manaizm – jeden z elementów występujących w religiach pierwotnych, głównie w religiach Polinezji. Opiera się on na wierze w manę. Słowo to, pochodzenia melan...

Manizm

Manizm. Termin ten został wprowadzony do religioznawstwa przez H. Spencera, który traktował go jako praźródło wszelkiej religii oraz jako formę religii pierw...

Mit antropogeniczny

Mit antropogeniczny – jeden z mitów początków. Mity antropogeniczne wyjaśniały człowiekowi kultury mitycznej kim jest, opisując jego początek. Opis genezy oz...

Mit fallocentryczny

Mit fallocentryczny – mit, którego głównym tematem jest penis należący do boga lub bohatera i jego nadprzyrodzone właściwości. Mity fallocentryczne były niez...

Myślenie mityczne

Myślenie mityczne – sposób myślenia charakterystyczny dla człowieka kultury tradycyjnej, w której mit pełni rolę uniwersalnej opowieści wyjaśniającej i uzasa...

Obrzęd religijny

Obrzędy religijne dają się zazwyczaj dzielić na kilka rodzajów: Dziękczynne Spajające – obrzędy polegające na zacieśnieniu więzów między religią a wyznawcą. ...

Opętanie

Opętanie – stan umysłu, w którym poszczególny człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, nie fizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachow...

Preanimizm

Preanimizm – etap rozwoju wierzeń religijnych, poprzedzający animizm. Charakteryzuje się przekonaniem ludzi o istnieniu nadnaturalnej siły, nieujętej w ramy ...

Słupowe nagrobki

Słupowe nagrobki szeklerskie – z węg. zwane Kopjafa – "drewniana kopia", "drewniany słup"; lub fejfa – "drzewo głowowe", stanowią jeden z charakterystycznych...

Szeptun

Szeptun – uzdrowiciel lub uzdrowicielka ludowa oferująca swoje usługi osobom wierzącym w moc leczenia. W Polsce występują głównie w rejonie Podlasia. Przeważ...

Świątynia

Świątynia – miejsce kultu religijnego. W sensie szerszym, jest to każda budowla wzniesiona w celu sprawowania w niej wszelkiego rodzaju obrzędów religijnych....

Tabu

Tabu – w najogólniejszym sensie terminu, głęboki i fundamentalny zakaz kulturowy, którego złamanie powoduje spontaniczną i niejednokrotnie gwałtowną reakcję ...

Totem (religia)

Totem – termin określający zjawiska związane z relacjami człowieka z mitycznym przodkiem zwierzęcym lub roślinnym, czasem zjawiskiem przyrodniczym. Klany pos...